Міжнародні організації в сучасному світі

Різні міжнародні громадські організації можуть зіграти позитивну роль перед лицем глобальних проблем.

В основі культурних цінностей, поділюваних багатьма громадськими і міжнародними організаціями, лежать універсальні загальнолюдські цінності, такі поняття, як сім’я, любов, мир, надія, справедливість.

Організація Об’єднаних Націй (ООН)

Організація Об’єднаних Націй (ООН), будучи універсальною міжнародною організацією, зберігає свою провідну роль у вирішенні завдань забезпечення миру, безпеки і міжнародного співробітництва. Ця організація об’єднує 185 країн світу. В даний час діють 17 спеціалізованих установ ООН, до яких відносяться: Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Міжнародна організація праці (МОП), Міжнародний валютний фонд (МВФ) і ін. У центрі їх уваги знаходяться майже всі сфери міжнародного життя: сприяння сталому соціально-економічному розвитку і надання технічної, гуманітарної та фінансової допомоги, всеосяжна захист прав людини з особливим акцентом на послабшають ення становища жінок і дітей, допомога в разі стихійних лих, надання притулку біженцям, боротьба з міжнародним тероризмом і наркобізнесом, ліквідація неписьменності, викорінення найнебезпечніших інфекційних захворювань, збереження культурної спадщини людства.

Миротворча діяльність ООН

Як і раніше для ООН актуальна проблема підтримання миру. З моменту виконання першої миротворчої операції в Єгипті в 1956 р Організація Об’єднаних Націй здійснила понад 60 таких операцій. Не всі з них були ефективні, але про потребу миротворчої місії свідчить зростання чисельності військового контингенту ООН. Так, в 1997 році він становив 20 тис. Чоловік, а через 10 років, в 2007 р, вже налічував понад 140 тис. Чоловік. На початку XXI ст. діяльність в цій сфері все більше стає пов’язана не з рішенням міждержавних конфліктів, а з врегулюванням внутрішніх конфліктів і громадянських воєн.

Сьогодні функції миротворців різноманітні – від виконання військових завдань до надання допомоги у створенні стійких інститутів управління і контролю за дотриманням прав людини, здійснення реформ сектора безпеки. Тому в контингент миротворчих сил поряд з військовими входять адміністратори і економісти, співробітники поліції і юридичні експерти, сапери і спостерігачі за проведенням виборів, спостерігачі в області прав людини і фахівці з цивільних питань і питань управління, гуманітарні співробітники та експерти з питань комунікації та громадської інформації .

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ)

До найбільш відомим міжнародним громадським гуманітарним організаціям відноситься Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ). Ця організація, заснована в 1863 р швейцарцем Анрі Дюнаном, здійснює свою діяльність у всьому світі, виходячи з принципу нейтральності та неупередженості. Вона надає захист і надає допомогу постраждалим в збройних конфліктах і внутрішніх безладах. Принцип, яким керується МККК, полягає в тому, що навіть війна повинна вестися в певних рамках. Звід заснованих на цьому принципі правил складає міжнародне гуманітарне право, в основі якого лежать Женевські конвенції, підписані практично всіма державами світу. Ця обставина робить їх найбільш універсальними з усіх міжнародних угод.

Грінпіс (Greenpeace)

Інший не менш відомої громадською організацією, заснованою активістами Канади і США в 1971 р, є Грінпіс (від англ. Green peace – «зелений світ»). В даний час її відділення існують в 25 країнах світу, в тому числі і в Росії. Діяльність Грінпісу пов’язана з боротьбою проти ядерних випробувань, проти поховання ядерних відходів, шкідливих для природи і що живуть в окрузі людей і ін. Акції протесту Грінпісу, зокрема кампанії громадянської непокори, покликані привернути увагу урядів і громадськості.

Церква

У сучасному суспільстві залишається досить значною і роль церкви.

Католицька церква

Однією з перших з необхідністю адаптації до основних проблем сучасності зіткнулася Католицька церква. В період понтифікату папи Іоанна Павла II (1920-2005) вона змогла мобілізувати свої організаційні можливості та інтелектуальний потенціал для того, щоб відповісти на виклики сучасної епохи. Велика увага приділялася проблемам свободи і прав людини, зміцнення духовних основ сучасного суспільного життя, відродження моральної свідомості, збереження і розвитку культури, захисту сім’ї і сімейних цінностей, врегулювання міжнаціональних конфліктів, боротьби з тероризмом і ін. Важливу роль в діяльності церкви грають екологічні проблеми, питання, пов’язані з європейським інтеграційним процесом, розвиток діалогу з іншими церквами і конфесіями.

Російська Православна Церква (РПЦ)

Однією з важливих тенденцій сучасності є зростаючий вплив у духовному та культурному житті Руської Православної Церкви (РПЦ). Посиленню впливу Православної Церкви в світі стало наслідком підписання 17 травня 2007 р акту про канонічне спілкування РПЦ з Російською Православною Церквою за кордоном (РПЦЗ), який поставив крапку в 80-річному поділі двох церков. Матеріал з сайту http://wikiwhat.ru

Іслам

У глобалізованому світі велика роль ісламу як релігії, що закликає за фасадом успіхів матеріальної цивілізації побачити проблеми сучасного суспільства. Грунтуючись на духовний потенціал Корану і Сунни, представники мусульманських громад всього світу закликають задуматися над цілісністю і єдністю планети і що населяють її живих істот і звертають увагу на фундаментальні принципи людського буття, підкреслюючи відповідальність людини за все, що відбувається на Землі.

У 1990 р держави, об’єднані в Організацію Ісламської конференції, підписали Каїрську декларацію прав людини в ісламі. У ній, зокрема, визнається рівність усіх людей в їх «основоположному людську гідність», проголошуються фундаментальні гуманітарні цінності, йдеться про високу позитивну роль ісламу в духовно-моральному відродженні націй. Декларація є одним з основоположних документів цієї організації, до складу якої на сьогоднішній день входить 57 країн з населенням близько 1,2 млрд осіб.

Буддизм

Активну роль в сучасному світі відіграють також міжнародні буддистські організації, діяльність яких спрямована на досягнення «щастя, гармонії та миру на землі».

Римський клуб

Римський клуб – це міжнародна неурядова організація, яка існує з 1968 року і організована вченими, політичними і громадськими діячами на чолі з італійським вченим і бізнесменом А. Печчеї. Клубом проведений ряд глобальних досліджень.

Посилання на основну публікацію