Міжнародна економічна інтеграція — географія

Країни, що розвиваються всесвітні економічні відносини, розширення міжнародного поділу праці призводить до міжнародної економічної інтеграції (МЕІ).

МЕІ – це процес інтернаціоналізації світового господарства, процес зближення економіки країн, заснований на формуванні взаємозв’язків між країнами.

Цей процес заснований на економічних і політичних зв’язках.

Формування МЕІ проходить кілька етапів:

  • створення зон вільної торгівлі
  • створення єдиних митних союзів
  • формування спільного ринку
  • висновок економічного і валютного союзу
  • створення політичного союзу

На сьогоднішній день економічна інтеграція охоплює значну частину країн. У 90-х роках вже налічувалося близько 90 підписаних угод. Але в той же час ці угоди не можна вважати повноцінними проявами економічної інтеграції. Для віднесення угоди до МЕІ необхідний високий економічний розвиток країн, які підписали угоду. У країнах повинна простежуватися галузева спеціалізація, що забезпечує переплетення національних господарств. Такий вид ЕІ характерний для країн Півночі, на сьогоднішній день вони з’являються і в південних країнах.

Посилання на основну публікацію