Місцеве управління і самоврядування Вірменії

Згідно із законодавством Республіки Вірменія, управління областями (марзами) відноситься до сфери державного управління, а на рівні громад (в більш пізніх документах використовується поняття «муніципалітети») реалізується місцеве самоврядування. Органи місцевого самоврядування не входять до складу органів державного управління (ст. 70 закону «Про місцеве самоврядування»). Крім конституції питання державного управління у відношенні областей регулюються законом «Про державне управління в областях Республіки Вірменія», указами президента і іншими правовими актами, включаючи постанови уряду.

Згідно п. 1 ст. 88 конституції, марзпети (губернатори) призначаються і звільняються постановою уряду, які затверджуються президентом. Марзпети реалізують територіальну політику уряду, координують діяльність територіальних служб виконавчих органів, за винятком випадків, передбачених законом. Губернатори здійснюють в областях територіальну політику уряду в наступних сферах: фінанси, містобудування, житлове і комунальне господарство, транспорт і дорожнє будівництво, сільське господарство та землекористування, освіту, охорону здоров’я, соціальне забезпечення, культура і спорт, охорона природи і навколишнього середовища, торгівля, громадське харчування і обслуговування. Вони спираються на апарат обласних адміністрацій (марзпетаранов), а також організацій обласного підпорядкування. Крім того, губернатори координують діяльність територіальних служб внутрішніх справ і національної безпеки, оборони, зв’язку, енергетики, надзвичайних ситуацій і цивільної оборони, податкових органів, а також територіальних служб республіканських виконавчих органів в інших сферах. Будучи головними представниками уряду в областях, губернатори підзвітні уряду і несуть відповідальність перед ним.

Питанням місцевого самоврядування присвячена глава 7 конституції.

Згідно ст. 104 конституції, самоврядування здійснюється в муніципалітетах. Воно визначається як право і спроможність муніципалітету вирішувати під власну відповідальність питання місцевого значення відповідно до конституції і законів з метою благополуччя жителів.

Ст. 105 встановлює, що повноваження з управління та розпорядження муніципальної власністю, вирішення питань муніципального значення і інші повноваження щодо задоволення потреб муніципалітету здійснюються муніципалітетом як власних повноважень. Частина власних повноважень муніципалітету може встановлюватися законом у вигляді обов’язкових. З метою найбільш ефективного здійснення повноважень органів державної влади ці повноваження законом можуть бути делеговані органам місцевого самоврядування.

Джерела фінансування муніципалітетів визначаються конституцією і законами (зокрема, законом «Про місцеве самоврядування», прийнятому 7 травня 2002 года). Так, згідно зі ст. 106 конституції, муніципалітети (в передбачених законом межах) встановлюють місцеві податки і збори і можуть стягувати платежі за надані ними послуги. Делеговані муніципалітетам повноваження підлягають обов’язковому фінансуванню з державного бюджету.

Органами місцевого самоврядування є муніципальна рада (представницький орган) і керівник муніципалітету, які в установленому законом порядку обираються строком на чотири роки. Члени муніципалітету можуть безпосередньо брати участь в управлінні його справами за допомогою вирішення питань муніципального значення на місцевому референдумі.

Згідно ст. 7 закону «Про місцеве самоврядування», глава муніципалітету (в міському муніципалітеті – мер міста, в окружному муніципалітеті Єревана – мер округу, в сільському муніципалітеті – сільський староста) офіційно представляє муніципалітет, є виконавчим органом муніципалітету.

Згідно ст. 109 конституції, уряд в встановлених законом випадках може усунути з посади керівника муніципалітету на підставі висновку Конституційного суду.

Єреван має особливий статус серед адміністративно-територіальних одиниць Вірменії. Згідно ст. 108 конституції, Єреван визначається як муніципальне утворення. Особливості місцевого самоврядування і формування органів місцевого самоврядування в місті Єревані встановлюються законом. Законом можуть бути встановлені прямі або опосередковані вибори мера Єревана. До прийняття зазначеного закону мера Єревана за поданням прем’єр-міністра призначає та звільняє з посади президент.

Посилання на основну публікацію