Місцеве управління і самоврядування в Туреччині

Вибори в місцеві адміністративні органи провінцій проводяться раз в п’ять років на тих же підставах, що і загальнонаціональні вибори (ст. 67 конституції). У кожному мулі поряд з місцевим парламентом (Генеральна Рада) владні повноваження здійснює губернатор (вали). Кандидатуру на пост вали висуває Міністерство внутрішніх справ Республіки, після чого відбувається процедура призначення Радою та затвердження кандидата на посаді Президентом. Генеральною Радою провінцій обирається по 1 представнику від округів для формування Адміністративної Комісії, засідає щотижня під головуванням губернатора.

Місцеві адміністрації є і в кожному окрузі (Ілліча). До складу адміністрацій округів входять: глава округу (каймаком), представники центрального уряду і члени адміністрації. У більшості випадків глави адміністрацій призначаються з представлення міністра внутрішніх справ і затверджуються Президентом. По суті, глава округу є представником губернатора тієї провінції, до складу якої входить округ, і відповідальний перед ним.

Муніципалітети (беледі) існують у великих містах кожної провінції та округу. Муніципалітет очолюється мером (беледі рейс), що обирається жителями строком на 5 років. Муніципальний орган влади – Муніципальна Рада також обирається громадянами на 5-річний термін. Число членів Ради пропорційно кількості жителів і величиною міста. Муніципальні Поради засідають тричі на рік з питань міського планування і фінансів. Ряд муніципальних комітетів, які призначаються мером і главою округу або ж обираються з числа членів Державної Ради, займаються розробкою і реалізацією конкретних проектів в області міського управління.

Найменша одиниця місцевого самоврядування – село (кёй) – налічує менше 2 тис. Жителів. Зборами всіх жителів, що володіють правом голосу, обирається сільський староста (мухтар), який, будучи главою села, обирає в свою чергу Рада Старійшин (Іхтіяр меджліс), що включає сільського вчителя і імама. Староста забезпечує контроль над функціонуванням комунальних служб, підтриманням порядку, збором податків. Фінансовими питаннями, а також питаннями правового врегулювання суперечок, що виникають між мешканцями, займається сільська Рада Старійшин.

На місця делегується досить широкий крутий повноважень Разом з тим адміністрація центру має право адміністративної опіки з метою забезпечення гарантій функціонування місцевих служб відповідно інтересам як місцевої влади та їх потреб, так і принципам централізованого управління. Для вирішення конкретних завдань управління вважається можливим об’єднання місцевих адміністративних органів в союз зі схвалення Ради міністрів. Фінансування місцевих адміністрацій розподіляється центральними органами влади, з огляду на обсяг виконуваних ними функцій.

Посилання на основну публікацію