Місцеве управління і самоврядування в Монголії

Управління в адміністративно-територіальних одиницях Монголії організовано на принципі спільного – центрального і місцевого – управління (ст. 59). Місцеве самоврядування в провінціях, районах і столиці здійснюється за допомогою місцевих представницьких органів влади. Місцеві представницькі органи влади обираються терміном на 4 роки (ст. 59).

Центральна влада призначає глав провінцій і столиці. Глави більш низьких рівнів місцевої влади призначаються главами провінцій і столиці. Кандидати в голови провінцій і столиці подаються Голові уряду Монголії місцевими представницькими органами влади. Всі глави адміністративно-територіальних одиниць призначаються на термін 4 роки (ст. 60). Глава місцевого органу управління підзвітний главі місцевого управління, до складу якого входить його адміністративно-територіальна одиниця. Глави провінцій і столиці підзвітні Уряду. Глава місцевого органу управління має право вето на рішення місцевого представницького органу влади (ст. 61).

Посилання на основну публікацію