Місцеве управління і самоврядування в Латвії

Відповідно до закону «Про самоврядуванні» від 1994 року, самоврядування в Латвії здійснюється на дворівневої основі. На першому рівні знаходяться місцеві самоврядування міст, країв і волостей, на другому – місцеві самоврядування районів. Ці органи знаходяться в підпорядкуванні уряду Латвії, яке, в свою чергу, фінансує їх діяльність в сфері виконання функцій державного управління. Державний контроль над діяльністю самоврядувань здійснює міністерство у справах розвитку і місцевого самоврядування.

Представницьким органом міст і країв є дума; для волостей таким органом є рада. Число місць в міських і крайових думах і радах волостей визначається відповідними законами. До компетенції органів місцевого самоврядування входять питання затвердження бюджетів самоврядувань, програм розвитку територій, твердження територіального поділу самоврядувань.

Голови рад волостей, крайових і міських дум утворюють районна рада, що займається виконанням функцій районного самоврядування та функцій, делегованих місцевими органами самоврядування.

У ст. 86 закону «Про самоврядуванні» говориться, що уряд зобов’язаний погоджувати з органами місцевого самоврядування питання, що зачіпають безпосередні інтереси самих самоврядувань.

Посилання на основну публікацію