Місцеве управління і самоврядування в Чехії

Право територій на самоврядування гарантується конституцією республіки (ст. 8). Базовою одиницею територіального самоврядування є муніципалітет. Муніципалітети входять до складу більших одиниць місцевого самоврядування та являють собою самоврядні спільноти громадян, які управляються виборними представниками населення: муніципальною радою і старостою. Члени муніципальної ради обираються шляхом загальних і рівних виборів на 4 роки. Умовою участі у виборах є проживання на даній території.

Муніципалітети можуть вести адміністративну діяльність незалежно від держави, яке може втручатися в справи територій тільки в разі порушення законів та тільки в рамках законодавчих норм (ст. 101). Муніципалітети мають право розпоряджатися власністю і вести господарські справи відповідно до власним бюджетом (ст. 101).

У Чехії існує міністерство регіонального розвитку, яке було створено в 1996 році. Воно ставить своїм завданням забезпечити відповідність регіональної політики Чехії політиці Європейського союзу, в якому регіонах традиційно відводиться значна роль.

Посилання на основну публікацію