Місцеве управління і самоврядування у Словаччині

Громада (муніципалітет) і територіальна одиниця вищого рівня, що становлять територіальне самоврядування, визначаються як самостійні територіальні, самоврядні і адміністративні одиниці (ст. 64а).

Громада і територіальна одиниця вищого рівня є юридичними особами, які за умов, встановлених законом, самостійно господарюють з власним майном і зі своїми фінансовими засобами (ст. 65). Їх діяльність фінансується за рахунок власних доходів, а також з державних дотацій.

Згідно ст. 67 конституції, територіальне самоврядування здійснюється на зборах громади, на місцевому референдумі, на референдумі, проведеному в рамках територіальної одиниці вищого рівня, органами громади або органами територіальної одиниці вищого рівня. Втручання держави в діяльність громади і територіальної одиниці вищого рівня визначається законом.

Органами громади є общинне представництво і староста (здійснює управління і представництво громади зовні), органами територіальної одиниці вищого рівня – представництво і голова. Вони обираються жителями, які постійно проживають на території громади або територіальної одиниці вищого рівня, на чотирирічний термін.

Згідно ст.71, громаді і територіальної одиниці більш високого рівня може бути передано здійснення визначених законом завдань місцевої державної адміністрації при відшкодуванні державою витрат, пов’язаних із здійсненням таких функцій.

Громада і територіальна одиниця вищого рівня можуть видавати загальнообов’язкові розпорядження з питань територіального самоврядування і для вирішення завдань самоврядування, що випливають із закону (ст. 66). При здійсненні функцій державної адміністрації громада і територіальна одиниця вищого рівня також можуть видавати в межах своєї територіальної компетенції загальнообов’язкові розпорядження, якщо вони уповноважені на це законом (ст. 71).

Посилання на основну публікацію