Місцеве управління і самоврядування у Данії

Згідно датському законодавству, до компетенції місцевої влади ставляться насамперед питання охорони здоров’я, шкільної та професійної освіти, розвитку транспорту та інфраструктури, а також комунального господарства. Місцеві органи влади – ради муніципалітетів (комун) – формуються на виборній основі. У виборах, які проводяться кожні чотири роки, мають право брати участь не тільки датські громадяни, а й громадяни Норвегії, Ісландії, країн ЄС, а також громадяни інших держав, які прожили у відповідному муніципалітеті не менше трьох років.

У зв’язку з проведенням адміністративної реформи підвищується роль нових регіонів у здійсненні інноваційної та промислової політики, що має на меті більш повне використання місцевих ресурсів для забезпечення зайнятості населення.

Посилання на основну публікацію