Місцеве управління і самоврядування Словенії

Згідно з конституцією Словенії, місцеве самоврядування реалізується в громадах та інших місцевих громадах. Громади складають основну одиницю місцевого самоврядування, охоплюючи від одного до декількох населених пунктів. Громади і краю формуються за результатами референдумів, які проводяться серед жителів конкретної місцевості. Об’єднанню громад в краю був присвячений консультативний референдум 22 червня 2008 року.

У країні налічується 210 громад, 11 з яких мають статус міських. В рамках своєї компетенції громада самостійно вирішує питання місцевого значення. Громади знаходяться на самофінансуванні за рахунок власних джерел доходів, а ті, що відчувають нестачу коштів, отримують додаткові фінансові субсидії з державного бюджету.

Вищим органом управління громади виступає Рада, члени якого обираються прямим голосуванням. Голова (жупан) – глава адміністрації, також обирається населенням і контролює виконання рішень, прийнятих Радою.

Самоврядування знаходиться, за оцінками багатьох експертів, на задовільному рівні, оскільки цей інститут ефективно функціонує в Словенії близько століття.

Посилання на основну публікацію