Місцеве управління і самоврядування Швейцарії

Місцеве самоврядування в Швейцарії є важливим елементом політичної системи країни. Кожен кантон ділиться на округи, в яких виконавча влада представлена ​​Радою округу, а судова – Судом округу. Для здійснення законодавчої влади не передбачена діяльність спеціального органу: вона здійснюється усіма жителями округу шляхом голосування на виборах і референдумах. У сферу компетенції округів входять питання освіти та судочинства.

Кожен округ, в свою чергу, ділиться на громади або муніципалітети. У Швейцарії налічується 2 929 муніципалітетів, статус міста мають громади, в яких проживає понад 10 тисяч осіб, крім того, за деякими населеними пунктами історично закріпився статус міст. В кожному муніципалітеті також є орган виконавчої влади – Міська рада або Рада громади і інститут мирових суддів. Законодавча влада може реалізовуватися у вигляді Зборів громади, що складається з усіх громадян муніципалітету, або виражатися в участі громадян у виборах і референдумах. У сферу діяльності громад входять питання, які легше вирішувати в рамках невеликих об’єднань і які не вимагають однакового регулювання в рамках всієї держави. Так, до сфери компетенції муніципалітетів відносяться комунальні послуги, дороги місцевого значення, школи і місцеві податки.

В цілому роль місцевого самоврядування в Швейцарії досить велика. Це частково пов’язано з системою, близькою до прямої демократії, що діє в Швейцарії, яка передбачає серйозну участь громадян в прийнятті законопроектів і визначення політичного курсу держави. Офіційна політика держави полягає в тому, що на рівні муніципалітетів громадяни чітко уявляють свої потреби, а значить, можуть ефективно вирішувати питання, пов’язані, зокрема, з комунальними послугами, без втручання кантонів. До сих пір у Швейцарській Конфедерації ця система демонструє свою ефективність в рамках місцевих особливостей політичного процесу.

Посилання на основну публікацію