Місцеве управління і самоврядування Сербії

Одиницею місцевого самоврядування є громада. Вона має свій статут, скупщини (орган самоврядування) і наділена правом збору податків. Депутати скупщини громади обираються жителями прямим, таємним голосуванням.

Самоврядування здійснюється також на рівні міст, які можуть поділятися на кілька громад. Місто Белград є окремою адміністративною одиницею, що складається з 17 громад.

На думку експертів, інститути самоврядування на місцях не мають реальної влади, їх повноваження чітко не визначені, а відносини з центральною владою будуються за принципом субординації.

Посилання на основну публікацію