Місцеве управління і самоврядування Росії

Конституція встановлює, що місцеве самоврядування в межах своїх повноважень самостійно. Органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади (ст. 12).

Згідно ст. 130, місцеве самоврядування в Російській Федерації забезпечує самостійного рішення населенням питань місцевого значення, володіння, користування і розпорядження муніципальної власністю. Воно здійснюється громадянами шляхом референдуму, виборів, інших форм прямого волевиявлення, через виборні та інші органи місцевого самоврядування.

Органи місцевого самоврядування наділені правом самостійно управляти муніципальної власністю, формувати, затверджувати і виконувати місцевий бюджет, встановлювати місцеві податки і збори, здійснювати охорону громадського порядку, а також вирішувати інші питання місцевого значення (ст. 132).

Незважаючи на спроби реформувати місцеве самоврядування, реальні повноваження органів місцевого самоврядування, які можуть бути забезпечені фінансовими ресурсами, невеликі, що веде до байдужості більшості населення до їх діяльності.

Посилання на основну публікацію