Місцеве управління і самоврядування Португалії

У Португалії існує розвинене місцеве самоврядування. Зокрема, в кожному адміністративному окрузі існують вертикальна і горизонтальна системи влади. Існує три рівні місцевого управління. Нижчий рівень включає в себе парафії, яких налічується більше 4 тисяч. У кожній парафії існує асамблея приходу, яка призначає виконавчий орган – жунта. Другим (основним) рівнем місцевого самоврядування є муніципалітети, які включають в себе як сільські, так і міські території. В кожному муніципалітеті діє муніципальна асамблея, що складається з голів жунта парафій і майже такого ж числа обраних депутатів (які обираються на 1 людину більше, ніж голів). Виконавчим органом влади є муніципальна палата.

В адміністративному окрузі існують асамблея і жунта округу. Асамблея (представницький орган влади) складається з депутатів, обраних загальним прямим голосуванням, і депутатів, обраних спеціальною колегією вибірників – членів муніципальних асамблей. Жунта (виконавчий колегіальний орган) обирається асамблеєю з числа її членів таємним голосуванням.

Посилання на основну публікацію