Місцеве управління і самоврядування Люксембургу

В кожному кантоні є власний виборний рада – орган місцевого самоврядування. Вибори до рад є прямими, кількість членів ради визначається, виходячи з чисельності населення комуни. Термін повноважень комунальних рад становить шість років. Виборні ради комун по вирішенню великого герцога мають право збирати місцеві податки, також до сфери їх ведення відносяться питання освіти, різних внутрішніх правил комуни, роботи місцевої поліції, а також деякі господарські питання (витрати і доходи комуни; управління будівлями; і так далі). Великий герцог має право розпуску комун.

Виконавчим органом комуни є колегія у складі бургомістра комуни і ешевенов (бургомістр – голова комуни, ешевен – його заступники). Ешевен призначаються в містах великим герцогом, у всіх інших комунах – міністром внутрішніх справ. У веденні окружних комісаріатів і бургомістрів кантонів знаходиться обмежене коло питань, в основному пов’язаний із забезпеченням безпосередніх потреб громадян. Місто Люксембург управляти не комісаром, а безпосередньо міністром внутрішніх справ уряду Великого герцогства.

Посилання на основну публікацію