Місцеве управління і самоврядування КНДР

Місцевими органами влади є провінційні (міст центрального підпорядкування), міські та повітові народні збори (ст. 131-138). Народні збори обираються терміном на 4 роки на основі загального, рівного, прямого голосування (ст. 132).

Сесії місцевих народних зібрань вважаються правомочними при участі в них не менше двох третин усіх депутатів (ст. 135). До числа обов’язків і повноважень місцевих народних зібрань відносяться, зокрема, розгляд і затвердження місцевого плану розвитку народного господарства, розгляд та затвердження місцевих бюджетів, обрання та відкликання голів і заступників голів відповідних народних комітетів, скасування невиправданих постанов і розпоряджень відповідних народних комітетів і нижчестоящих народних зборів (ст. 134).

У період між сесіями відповідних народних зборів функції місцевих органів влади виконують відповідні народні комітети, які в своїй діяльності відповідальні перед народними зборами, а також підкоряються вищим народним комітетам та Кабінету міністрів (ст. 139-146). Термін повноважень місцевих народних комітетів відповідає терміну повноважень відповідних народних зборів.

Народні комітети скликають народні збори, здійснюють підготовку до виборів представників до місцевих зборів; займаються адміністративною роботою на відповідному рівні, розробляють економічний план розвитку та бюджет і займаються їх виконанням, підтримують громадський порядок і охороняють державний і кооперативну власність, гарантують дотримання прав людини, скасовують невиправдані рішення нижчих народних комітетів і припиняють виконання невиправданих рішень нижчестоящих народних комітетів (ст. 141).

Система місцевого управління являє собою територіальну організацію влади, що повторює систему вищих органів державного управління, Місцеві органи влади проводять політичний курс держави на місцях.

Посилання на основну публікацію