Місцеве управління і самоврядування Азербайджану

Встановлено такі повноваження муніципалітетів: визнання повноважень членів муніципалітету, втрата їх повноважень і припинення їх повноважень у випадках, встановлених законом; затвердження регламенту муніципалітету; обрання голови муніципалітету і його заступників, постійних та інших комісій; встановлення місцевих податків і зборів; затвердження місцевого бюджету та звітів про його виконання; володіння муніципальною власністю, користування цією власністю і розпорядження нею; прийняття і виконання місцевих програм соціального захисту та соціального розвитку; прийняття і виконання місцевих програм економічного розвитку; прийняття і виконання місцевих економічних програм (ст. 144). Органи законодавчої та виконавчої влади Азербайджанської Республіки можуть передати муніципалітетам додаткові повноваження, для здійснення яких муніципалітетам повинні бути виділені відповідні фінансові кошти.

Посилання на основну публікацію