Мінська область

1. Чим можна пояснити різноманітність компонентів природи Мінської області?

Досить великою площею області і різноманітністю рельєфу місцевості. Останнє обумовлено історією формування території під дією оледенений.

2. Який вплив на розвиток господарства області надає м.Мінськ?

Мінськ як найбільший промисловий центр в країні надає стимулюючу дію на господарство області. Більшість підприємств області мають галузеві зв’язки з підприємствами Мінська, або є їх філіями. Наявність такого великого центру позначилося і на спеціалізації сільського господарства. Воно орієнтоване на забезпечення потреб у продовольстві р Мінська.

3. * Чому соціально-економічний комплекс Мінська і Мінської області такій розвиненій і різноманітний?

Така різноманітність і розвиненість соціально-економічного комплексу пояснюється кількома факторами: вигідне географічне положення в центрі країни, різноманітність природних умов, розвинена інфраструктура, наявність Мінська як найбільшого в країні промислового і наукового центру, наявність кваліфікованої робочої сили.

4. * Запропонуйте туристичний маршрут тривалістю три дні по найбільш красивим і пам’ятних місцях Мінської області.

День 1. Відвідування Нарочанському національного парку і Березинського біосферного заповідника.

День 2. Ознайомлення з пам’ятками г.Минска (Національна бібліотека, музей ВВВ, Кургану Слави)

День 3. Екскурсія по історичним пам’яткам г.Несвіж.

Факт для роздумів: Чи свідчать наведені факти про низький рівень розвитку сільського господарства в Мінській області на початку 20 століття?

На мій погляд, наведені Смоличем фактори говорять не про низький рівень сільського господарства взагалі, а про його низькому технічному і науковому забезпеченні.

Посилання на основну публікацію