Мінерально-сировинні ресурси Харківщини

Різноманітність і багатство мінерально-сировинних ресурсів регіону

Особливості геологічного розвитку території Харківської області зумовили набір корисних копалин, які тут знаходяться.

Переважають корисні копалини осадового походження. До найпоширеніших із них належать будівельні матеріали: піски, глини, крейда, вапняки, а також паливні копалини:

 • природний газ;
 • нафта;
 • кам’яне і буре вугілля.

На території Харківщини немає виходів кристалічних порід, тому відсутні родовища металевих копалин.

Закономірності поширення, характеристика й оцінка родовищ корисних копалин

Усі корисні копалини Харківської області можна поділити на дві групи:

І. Паливні копалини. Найважливіша з них — природний газ. За його видобутком і запасами область посідає одне з перших місць в Україні. Найбільше родовище природного газу — Щебелинське. У 1956 р. шебелинський газ почали використовувати в Харкові, потім у Києві, Москві. На теперішній час це родовище значною мірою вичерпане.

Друге за запасами газу в Україні — Західно-Хрестищенське родовище: тут розвідано сім продуктивних горизонтів. Перспективними є Єфремівське та Кегичівське родовища.

Це цікаво

Шебелинське підняття було виявлено під час геологічної зйомки в 1947 р. Пошуково-розвідувальні роботи розпочапися в 1949 pоці, а вже наступного року на родовищі запалав потужний газовий смолоскип. Родовище мало унікальні, найбільші у Європі запаси газу, його швидко освоювали. За відкриття й освоєння Шебелинського родовища групу геологів і виробничників було удостоєно в 1959 р. державної премії СPCP.

Нафтові родовища, як і газові, пов’язані з Дніпровсько-Донецькою западиною. Найбільше родовище області — Дружелюбівське (нафтогазоконденсатне) в Борівському районі.

Розвідано шість газоконденсатних об’єктів та один нафтовий на глибинах 1800-2700 м. Нафта тут високої якості, майже без домішок сірки. Також розробляють великі родовища:

 • Коліївське;
 • Островерхівське;
 • Скворецьке.

Кам’яне вугілля залягає на півдні Харківської області (околиця Донецької складчастої області) у палеозойських відкладах. Родовища, які мають місцеве значення, відкрито в Лозівському та Балаклійському районах.

Буре вугілля залягає в невеликих западинах на півдні області в мезозойських і кайнозойських породах. Найбільше родовище бурого вугілля — Новодмитрівське в Барвінківському районі.

Унікальним для виробництва скла та скляних виробів є Новоселівське родовище пісків, яке розробляють з 1936 р. Піски містять мінімальну кількість домішок, а їх запаси складають кілька десятків мільйонів тонн.

Багато районів області мають родовища будівельних пісків. Розробляють їх відкритим (кар’єрним) способом. Зазначимо, що з екологічних та економічних міркувань розробка родовищ на орних землях і землях, зайнятих лісами, не прийнятна. Це суттєво скорочує кількість реальних об’єктів для добування будівельних пісків.

Мінеральні ресурси

Це треба знати

Будівельні піски — важлива сировина для виготовлення бетону, будівельних розчинів, силікатних виробів, а також матеріал для будівництва доріг.

Найбільше значення для одержання будівельних пісків мають антропогенові, а також неогенові та палеогенові відклади. Тільки в південно-східній частині області є родовища в мезозойській товщі.

Вохра — це природний пігмент золотаво-жовтого кольору, який використовують при виробництві мінеральних фарб і кольорових олівців.

Забезпеченість області мінерально-сировинними ресурсами. Шляхи їх раціонального використання й охорони

Отже, Харківська область досить багата на мінерально-сировинні запаси. Це дозволяє розвивати видобувну промисловість, паливну енергетику, виробництво будівельних матеріалів і кераміки, хімічну та скляну промисловість. Нафту і газ, а також скляні піски, сіль та ще деякі корисні копалини, які добувають на Харківщині, завозять в інші області та країни СНД.

Корисні копалини — важливіше природне багатство будь-якого регіону. Але це вичерпні ресурси, що не відновлюються. Чим більше їх видобувають, тим менше зостається майбутнім поколінням. Тому необхідно піклуватися, щоб якомога економніше їх витрачати.

Цього можна досягти:

 • зниженням втрат корисних копалин під час їх видобування та перероблення, повнішим видобуванням усіх корисних компонентів, що містяться в руді;
 • комплексним використанням мінеральних ресурсів;
 • покращанням використання корисних копалин.

Перевіряємо свої знання

 1. Родовища яких корисних копалин є на території Харківської області? Які з них найбільші в Україні?
 2. Як використовують наявні в Харківській області корисні копалини?
 3. Чому на території Харківщини немає рудних корисних копалин?
Посилання на основну публікацію