Міграція населення Південної Америки

Причини міграції в Південній Америці

Міграція в Південній Америці досить інтенсивна в останні десятиліття в зв’язку з чим в цьому регіоні і в країнах, що приймають жителів Південної Америці існує безліч проблем, викликаних масовими міграціями.

Розглянемо найбільш значущі причини масових міграцій в цьому регіоні.

Економічні причини – найбільш поширені в Мексиці, але набувають все більшого значення і в інших країнах цього регіону.

В епоху глобалізації та відкритих національних економік, країни Південної Америки виявилися не готові вийти на світовий ринок, увійшовши в розряд країн, що розвиваються, що межують з розвиненими країнами. Розвинені країни, в свою чергу, стали центром тяжіння населення з країн, що розвиваються Південної Америки, що шукають кращих умов для проживання.

У порівнянні в розвиненими країнами економіка південноамериканських держав виявилася нездатною забезпечити достатній рівень фінансів, сильне освіту, масштабні виробництва і робочі місця. Обтяжує ситуацію також переважно аграрно-сервісний характер економіки Південної Америки, нездатний до швидкої трансформації.

Соціальна обстановка – є другою причиною міграції. У країнах Південної Америки соціальна обстановка нестабільна, спостерігається розбій на вулиці, корумпованість всіх рівнів влади, політичне насильство. Таким чином, люди залишають ці країни в страху за своє життя і здоров’я.

Довкілля. Деяким чином впливає на характер міграції в цьому регіоні забруднення і руйнування навколишнього середовища. У цих країнах інтенсивне ведення сільського господарства призвело до ерозії грунту, опустелювання та засолення грунтів і вод. Також, реалізація деяких великих проектів в регіоні, призводить до виселення народів, що проживають на цій території, які в свою чергу мігрують в сусідні держави.

Стихійні лиха. Для Південної Америки характерні вулкани, повені, урагани, землетруси, опустелювання і т.д. Побоюючись за своє життя і майно, люди намагаються переїхати в більш спокійні регіони.

Особливості міграції в Південній Америці

По-перше, все міграційні потоки цього регіону перш за все орієнтовані на США. Сюди направляються як легальний мігранти, так і значне число незаконно перетинають кордон. Третина мігрантів в США є вихідцями з країн Південної Америки, найбільш масово в США мігрують мексиканці.

Така міграційна ситуація багато в чому пов’язана з залежністю країн Південної Америки від американського ринку, орієнтованість на культуру Америки, а також залученість в політичні процеси США.

Таким чином, міграційні потоки в Південній Америці в значній мірі залежні від політичної та економічної обстановки в Америці, оскільки міграційна політика є одним з механізмів впливу політичних сил і країн Південної Америки, і США на громадян своїх країн, а також залежить від міри США в іноземній робочій силі.

По-друге, одна з особливостей американської міграції полягає в переважно нелегальному характер. Половина і більше мігрантів перетинають державні кордони незаконно.

По-третє, міграцію Південної Америки відрізняє її «молодість», а саме те, що більшість мігрантів, які перетинають кордон своїх держав законно, є молодими людьми працездатного віку, нелегально же все частіше кордон перетинають неповнолітні без супроводу батьків. Дана ситуація характеризує наявність соціального і гуманітарного кризи в країнах даного регіону. Діти біжать в Америку з метою возз’єднання з раніше мігрувала сім’єю, або в пошуках гідних умов життя і ховаючись від насильства.

Також, зростає число «жіночої» міграції. Американські жінки все більше мігрують в інші країни в поодинці або з сім’єю. Така ситуація викликана змінами на ринку праці розвинених країн, більш високою заробітною платою і можливостями кар’єрного росту.

По-четверте, для міграційних потоків цього регіону характерне збільшення частки мігруючих національних еліт.

Наслідки міграції

Наслідки міграції несуть негативний характер для обох сторін.

Багато в чому це пов’язано з переважно нелегальним характером південноамериканської міграції. В результаті нелегальної міграції самі мігранти є вразливими через свого нелегального перебування в приймаючій країні, неможливістю отримати медичну та іншу допомогу.

Міграційні потоки Південної Америки контролюються бандитськими угрупованнями, які продають мігрантів на примусові роботи.

Висока частка злочинів проти мігрантів з огляду на їх правовий уразливості. Серед них найбільш велике число крадіжок та вимагань, викрадень людей і торгівля ними, а також різні форми насильства над мігрантами.

Велика частка негативних наслідків в країнах, що поставляють мігрантів. По-перше, з країни виїжджає робоча сила, здатна провести велику кількість продукції, а залишаються в основному непрацездатні громадяни, які потребують соціального забезпечення. Таким чином, на працездатне населення зростає навантаження. Країни-постачальники несуть матеріальну шкоду навіть, незважаючи на значну кількість грошових переказів, що надходять від мігрантів з місць їх міграцій.

По-друге, в результаті великих міграційних потоків з південноамериканських країн, відбувається обезлюдиванию територій, в результаті чого, в свою чергу, не обробляються сільськогосподарські території, руйнується місцева інфораструктура.

По-третє, суспільство південноамериканських держав несе соціальних і психологічний шкоди, зокрема, руйнування людських цінностей, зміна і деградація сімейних відносин, розпад сімей і розрив межпоколенних зв’язків.

По-четверте, міграція сприяє розколи суспільства і зростання соціальної нерівності, оскільки ті, хто має сили і можливості, залишають країну, а ті, хто такої можливості не має, залишаються жити в злиднях.

Посилання на основну публікацію