Міграція і причини міграції

На всьому протязі історії людства, люди переселялися з одних місць в інші. Цей процес не припиняється і в даний час.

Причини переселень можуть бути різні: релігійні, національні, політичні, екологічні, але частіше економічні. Люди шукають місце проживання, де можна нормально жити і заробляти, де гідний рівень життя для людини.

Просторове переселення людей на відносно тривалий термін називається міграцією.

Міграція буває:

  • зовнішня (міждержавна)
  • внутрішня (всередині однієї держави)

Процес міграції має суттєвий вплив на динаміку чисельності населення.

Виїхали з країни, називаються емігрантами, які в’їхали в країну – іммігрантами.

Різниця між двома цими показниками і дає приріст або спад населення в країні, називається міграційне сальдо. Прикладом масового переселення народів можна вважати відкриття Нового світу і заселення Північної Америки європейцями.

Головні потоки міграції спостерігаються з країн, що розвиваються в економічно розвинені, з економічно відсталих районів в розвинені, із сіл до міст.

Переселення можуть бути:

  • постійними
  • сезонними
  • тимчасовими

До постійних міграцій відносять зміну постійного місця проживання. Тимчасові – для навчання, на роботу (вахтовий метод), до сезонних міграцій також відносять трудові міграції.

Посилання на основну публікацію