1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Міграції населення та їх причини

Міграції населення та їх причини

Міграції населення та їх причини. Вплив міграцій на зміну народонаселення, приклади внутрішніх і зовнішніх міграцій

Величезний вплив на чисельність, склад і розміщення населення на Землі надають його переміщення, тобто механічний рух, зване міграціями населення. Основною причиною міграцій стає, як правило, економічна; проте не виключені також політичні, національні, релігійні, екологічні та інші мотиви.

Міграції населення бувають різних типів, наприклад, переміщення мас людей в межах однієї країни називається внутрішньою міграцією.

Зовнішні міграції припускають переїзд людей на нове місце проживання з однієї країни або регіону в інші, що незмінно позначається не тільки на чисельності населення в них, а й на багатьох соціально-економічних сферах життя.

До середини 50-х рр. ХХ ст. еміграція в Західній Європі перевершувала імміграцію.

Потім становище стало стрімко змінюватися, і Європа перетворилася на найбільший в світі центр тяжіння населення. На початку 70-х рр. минулого століття іммігрантів було вже 10 млн осіб, а на початку 90-х – 15 млн.

Головною причиною перетворення Західної Європи в центр тяжіння мігрантів є інтерес в солідному заробіток і в більш комфортних умовах праці та життя.

Результати вивчення цього питання показали, що більшість іноземних робітників воліють селитися в головних промислових районах і великих містах.

На сьогоднішній день першість за кількістю іммігрантів у Західній Європі тримає Німеччина.

Слідом за Європою Азія також перетворилася на регіон масових зовнішніх міграцій; більшою мірою це відноситься до Південно-Західної Азії. У першу чергу необхідно згадати Ізраїль, який нерідко називають країною іммігрантів, оскільки єврейське населення цієї країни збільшилася з 650 тис. Осіб в 1948 р до більш ніж 4 млн чоловік на початку 1990-х.

У 1970-х рр. значний осередок масової трудової міграції виник в країнах Перської затоки, які розбагатіли на видобутку та експорті нафти.

Крім масових трудових міграцій в Південно-Західній Азії переважають також масові міграції з політичних та релігійно-етнічних причин.

США заслужено носять називання країни імміграції. Стрімке розширення території США, її заселення та освоєння створювали постійну додаткову потребу в прийомі все нових людських потоків.

Після першої світової війни поряд з трудовою міграцією величезне значення набула імміграція політична – наприклад, так звана перша хвиля російської імміграції, що складалася з тих, хто був змушений покинути Росію після 1917 р

Відносно нове явище в трудових міграціях – це “відплив мізків”. Сенс цього явища полягає в тому, що кваліфіковані фахівці різних професій з країн Азії, Латинської Америки, постсоціалістичних країн Європи, з Росії та інших країн СНД переселяються на постійне або тимчасове проживання (термін, обумовлений контрактом) в найбільш економічно розвинені країни, де їм гарантовані кращі умови праці і більш солідні заробітки. Наприклад, лише в 1990 р місце проживання і країну змінили 70 тис. Різних фахівців, які раніше проживали в країнах СНД.

ПОДІЛИТИСЯ: