Міграції населення України

Міграції – це переселення, переміщення населення, населення пов’язані з постійної, тимчасової або сезонної зміною місця проживання.

розрізняють:

  1. а) зовнішні міграції, діляться на еміграцію – виїзд громадян зі своєї країни в іншу на постійне проживання; імміграцію – в’їзд громадян в іншу країну на постійне проживання;
  2. б) внутрішні міграції – переміщення населення в межах однієї країни;
  3. в) сезонні міграції – тимчасове переміщення населення в межах країни чи за її межі;
  4. г) митників міграції – регулярне переміщення населення з одного населеного пункту в інший на роботу або навчання без зміни місця проживання.

Причинами міграцій можуть бути політичні, економічні, соціально-побутові, релігійні, військові фактори, різні стихійні лиха.

Міграційні процеси в Україні мають давню історію. У XIII столітті першими емігрантами з України були українські зодчі, ремісники, купці, біженці від татарської навали.

У XVI-XVIII століттях проводилося добровільне і примусове переселення українських козаків. Зі встановленням радянської влади (1917) велика кількість інтелігенції, політичних і військових діячів змушені були виїхати з України.

У 70-80-ті роки багато молоді емігрувало з України на освоєння цілинних земель Казахстану, на будівництво великих господарських об’єктів і шляхів сполучення європейського Півночі Росії, Сибіру, Уралу, Далекого Сходу.

У 90-і роки тисячі українців виїхали за релігійними мотивами.

У 1990-2000 роки близько 1 млн осіб виїхали за кордон з різних причин, головна з яких – різке зниження рівня життя і погіршення здоров’я.

Певну роль у житті країни відіграють внутрішні міграції: переїзд населення з сільської місцевості в міста, з однієї області в іншу, наприклад освоєння Донбасу, масовий виїзд з чорнобильської зони, сезонні переїзди в пошуках роботи.

Чисельність населення поповнюється не тільки за рахунок природного приросту, але і за рахунок іммігрантів: повернення на батьківщину українців і дисидентів (людей, раніше виселених з політичних мотивів), репресованих народів, наприклад повернення татар; військовослужбовців з місць розформування військових баз, біженців із зон військових конфліктів (Нагірний Карабах, Чечня, Югославія).

Міграція населення – складне соціальне явище і може грати як позитивну роль (зростання мобільності населення, обмін досвідом і знаннями), так і негативну – «витік» умів, твердження своїх політичних ідей на новій території, необхідність забезпечення іммігрантів житлом, роботою.

Посилання на основну публікацію