1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Міць держави і геополітика

Міць держави і геополітика

Найважливішим елементом геополітичного аналізу є міць держави. Міць держави, як правило, охоплює два важливих моменти. Це – по-перше, досягнення державою своїх цілей шляхом впливу на зовнішню політику інших держав; по-друге, здатність країни захищати свої інтереси за допомогою своїх можливостей.

Міць будь-якої держави визначається наявністю наступних факторів: географічне положення країни, природні ресурси; рівень розвитку промисловості; якісні і кількісні показники збройних сил; людський фактор; національні особливості; національна ідеологія; рівень дипломатії; рівень управління.

Такий підхід при визначенні потужності держави називається атрибутивною підходом, так як при цьому підході важливе значення надається вивченню особливостей могутності держави.

В історії відомо достатньо випадків, коли могутні держави не могли підкорити порівняно слабкі країни. Наприклад, в V ст. до н.е., що вважалася дуже могутньої Персія, в результаті піввікової війни з волелюбними грецькими містами-полісами, зазнала поразки. Дві наддержави XX століття – США і колишній Союз також не досягли свого цілей. Якщо США зазнали поразки у В’єтнамі, то війська колишнього Союзу були змушені покинути межі Афганістану.

У зв’язку з цим сучасна геополітична теорія надає важливого значення проблемам оцінки співвідношення сил між країнами. Дана проблема пов’язана з необхідністю визначення рівноваги сил (паритет) в сучасному світовому співтоваристві.

Паритет (рівновага сил) є історичною категорією і він визначає подальший розвиток людства і регіонів. Конкуруючі країни також можуть стати причиною фронтального протистояння. Як вам відомо, подібна конкуренція неминуче може призвести до повного взаємознищення інтересів цих країн.

Геополітична конкуренція може носити як горизонтальний, так і вертикальний характер. Горизонтальна конкуренція формується на суші і морі. Починаючи з 60-90 рр. XX століття і до нашого часу з розвитком і посиленням повітряних сил виникла і вертикальна конкуренція.

Конкуренція буває також і обмеженого характеру. Вона формується на обмеженій території і має тенденцію до поглиблення. Прикладами тому можуть бути Куба, Близький Схід.

При конкуренції величезну роль грають геополітичні напрямки. Вони тісно пов’язані з важливими сухопутними, морськими, повітряними шляхами і комунікаціями. Основні дороги і магістралі, за якими нафта і нафтопродукти доставляються в США і Європу, також відносяться до геополітичних напрямках.

Геополітичні напрямки служать для формування світової геополітичної карти і грають важливу роль при об’єднанні регіонів. У той же час вони регулюють відносини між країнами.

Отже, геополітичні напрямки (лінії) – це елементи процесів, що утворюють геополітичний простір. Під геополітичним простором (політичний простір) розуміють простір, контрольований державою або союзом держав.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Страус: цікаві факти