1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Методи прогнозу

Методи прогнозу

Географічне прогнозування використовує безліч методів. Кожен метод переслідує певні цілі. При короткочасному прогнозі використовують ландшафтно-індикаційний метод, при тривалому – методи географічних аналогій і екстраполяції. Крім того, широко поширений метод межсистемного аналізу.

Ландшафтно-індикаційний метод. Суть його в наступному: по вивченню особливостей видимих ​​компонентів ландшафту (рослинність, грунт, рельєф та ін.) Можна судити про приховані від спостереження компонентах. Наприклад, якщо на місцевості широко поширена верблюжа колючка, то робиться висновок про те, що підземні води залягають на глибині 5-10 м. У разі переважання заростей очерету, води знаходяться на глибині 1,5-2 м, і грунт на даній місцевості , відповідно, помірно засолена.

Таким чином, якщо врахувати особливості досліджуваного ландшафту в польових умовах (рослини, грунт, рельєф), то можна судити і прогнозувати подальші можливі зміни (тобто який рослинний покрив буде переважати в даній місцевості) в них.

Метод географічних аналогій полягає в тому, що при вивченні змін на певній території, аналогічні прогнози застосовують також щодо інших схожих місцевостей.

Одним з найважливіших умов застосування методу аналогій є відповідність аналогічних показників. Вони складаються з наступних:

  • схожість умов рельєфу територій. В цьому випадку обидва рельєфу повинні бути максимально ідентичними (долина річки, рівнина, западина, передгір’ї, піднесеність);
  • схожість гірських порід і їх особливостей. Обидві території повинні мати схожі властивості (водопроникні, водонепроникні, без тріщин, з переважанням тріщин, глинисті, піщані, скелясті), гірськими породами зі схожим генезисом (осадовий, метаморфний, магматичних);
  • схожість грунту і її товщини, її особливостей (наприклад, повинні володіти грунтом ідентичною гірської цілини);
  • схожість рослинного покриву;
  • схожість тваринного світу;
  • схожість впливу людської діяльності на природу (водосховища, рудники, міста, посівні поля, сади, греблі, дороги, канали та ін.).

Даний метод переважно застосовується при прогнозуванні впливу конкретного інженерної споруди на навколишнє середовище. Наприклад, при вивченні впливу наслідків раніше побудованого на рівнині рудника на навколишнє середовище, метод аналогій застосовується для оцінки і прогнозу аналогічного впливу для планованого рудника на ідентичною місцевості.

Метод екстраполяції. Суть цього методу полягає в екстраполяції напрями змін по відношенню до майбутнього. Він заснований на тому, що за допомогою вивчення існуючих і відбуваються в природних комплексах змін, робляться висновки про можливе продовження подібних змін і в майбутньому. Наприклад, Ніагарський водоспад роз’їдає вапняк і відступає до озера Ері, і в майбутньому існує ймовірність повного зникнення водоспаду. Уже зараз назріла необхідність розробки системи заходів щодо його врятування.

Метод межсистемного аналізу. Він полягає в тому, що на основі аналізу стану однієї системи робиться прогноз про стан іншої.

Грунтуючись на циклічне збільшення плям на поверхні Сонця кожні 11 років, пов’язане з підвищенням сонячної активності, передбачається ряд несприятливих явищ, які можливо відбудуться на Землі (сходження лавин, сіли, посухи, повені та ін.).

ПОДІЛИТИСЯ: