Методи географічних досліджень

Питання 1. Які спостереження за природою ви проводили на уроках навколишнього світу?

Спостерігали за зміною забарвлення листя восени, навесні – за цвітінням, стежили за ростом рослин.

Питання 2. Які досліди ви ставили?

Спостереження сніжинок під збільшувальним склом, фіксували етапи росту насіння квітів.

Питання 3. Як стародавні люди вивчали Землю?

Стародавні вчені збирали факти, а потім їх систематизували і встановлювали закономірності. У своїй роботі вони користувалися різними способами і прийомами, т. Е. Методами (від грецького слова «методос» – шлях дослідження, теорія, вчення).

Питання 4. У чому полягає метод географічного опису?

Методом географічного опису зазвичай користувалися землепроходці, мореплавці, мандрівники, що записували перші відомості про відкриті землях і населяють їх народи. Вони намагалися відповісти на Питання: де розташоване? На що схоже? Які має особливості?

Зараз цим методом широко користуються учасники польових досліджень і експедицій, що вивчають рельєф, Світовий океан, атмосферу Землі, а також Арктику і Антарктиду.

Питання 5. Яку роль відіграє в наш час картографічний метод?

Карта – це особливий джерело географічних знань. Вона відображає і систематизує інформацію, отриману шляхом спостережень і описів.

Перші географічні карти з’явилися в Древній Греції в VIII-VI ст. до н. е. В даний час широкого поширення набули комп’ютерні карти.

Картографи створюють різні карти – географічні, кліматичні, корисних копалин та ін. Таким чином, картографічний метод дослідження являє собою застосування карт для наукового і практичного пізнання зображених на них об’єктів і явищ. Він є невід’ємною частиною більшості географічних досліджень.

Питання 6. Що дає сучасної географії аерокосмічний метод?

В даний час аерокосмічний метод став одним з найважливіших у географії. Спостереження і знімки з літаків, супутників, космічних станцій дозволяють не тільки складати дуже точні карти, але і знаходити нові родовища корисних копалин, стежити за погодою, за діяльністю людини, забрудненнями земної поверхні, отримувати інформацію про інших планетах Сонячної системи, про Галактику, Всесвіту .

Питання 7. Чи застосовують в століття комп’ютерних технологій методи географічних досліджень, якими користувалися вчені давнину?

Так, наприклад, такі методи, як спостереження і опис ландшафту, спостереження за зміною територій протягом тривалого часу.

Посилання на основну публікацію