1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Методи географічних досліджень — презентація

Методи географічних досліджень — презентація

Даний матеріал дає повне уявлення про методи географічних досліджень, підкреслює важливість і необхідність кожного з них, а також вказує на постійний розвиток географії як науки.

Під методами географічних досліджень розуміють методики або способи отримання інформації географічної спрямованості.

Вони включають прийоми і методи вивчення законів, за якими відбувається формування і розвиток природи планети. Завдяки цьому науковому підходу сьогодні не залишилося жодної великої території, яка б не була вивчена людиною. Але до сих пір деякі явища і процеси недостатньо досліджені.

Методи географічних досліджень діляться на традиційні і сучасні.

До традиційних відносяться:

  • Метод спостереження – дає повне уявлення про географічні об’єкти;
  • Картографічний метод – дає можливість спостерігати за закономірностями розміщення в просторі географічних об’єктів з використанням тематичних карт (загальногеографічних або комплексних);
  • Статистичний метод – дозволяє обробляти, аналізувати і систематизувати дані отримані шляхом спостережень;
  • Історичний метод – займається дослідженням географічних об’єктів, починаючи з моменту їх виникнення і до теперішнього часу;
  • Порівняльний метод – спосіб виявлення спільних рис або відмінностей між об’єктами або явищами.

Порівняльний метод використовується для класифікації досліджуваних явищ і об’єктів з метою прогнозування можливих змін в просторі і часі.

Всі методи досліджень тісно пов’язані і переплетені між собою.

Сучасні методи географічних досліджень

Як і будь-яка наука, географія постійно розвивається. Розвиток передбачає наявність нових методів дослідження.

До сучасних методів географічних досліджень відносять:

  • Методи дистанційних досліджень – використовують у своїй роботі аерокосмічне дослідження і складання детальних карт Землі з використанням літальних апаратів;
  • Метод географічного прогнозу і моделювання – дає можливість скласти уявлення про можливий стан геосистеми. В рамках цього методу проектуються моделі можливого стану геосистем в майбутньому;

Геоінформаційний метод – спосіб створення бази даних з інформацією, яку передають космічні супутники, метеорологічні станції.

Дані географічних досліджень часто використовує в своїх цілях промисловість, сільське господарство, геодезична галузь, картографія.

Сьогодні активно використовують космонавтику з метою детального вивчення Землі.

Що ми дізналися?

З матеріалу з географії для 5 класу, ми дізналися: які методи і прийоми використовуються в географії для досліджень. Що дає можливість розвиватися географії як науки. Де і як використовуються дані, які надають географічні дослідження. Як нові технології полегшують роботу в області спостережень за станом планети.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Антициклон: визначення