Метаморфічні гірські породи

Метаморфічні гірські породи виникають в результаті глибокого зміни різних осадових і магматичних гірських порід, що опинилися на глибині, під впливом високої температури, тиску, гарячих водних розчинів і газів. Найбільш поширеними є гнейси. Вони утворюються в результаті метаморфізму гранітів і багатьох осадових порід. Базальти в результаті метаморфізму утворюють амфіболи, пісок перетворюється на кварцити, глина в глинистий сланець. Вапняки і доломіт в результаті перекристалізації перетворюються на мармур, кам’яне вугілля в графіт.
Завдання для СРС. Виписати характерні для кожної групи гірські породи і дати їх коротку характеристику за підручником Никонової і Данилова (твердість, щільність, колір, колір риси, блиск, спайність, злам, прозорість).
Мінерали – хімічні сполуки, що утворилися в результаті природних процесів і володіють певним хімічним складом і фізичними властивостями. Мінералами займається наука мінералогія. Мінерали зазвичай тверді тіла, але можуть бути і рідкими, наприклад нафта, вода, ртуть і газоподібними (метан, діоксид вуглецю, сірководень). Властивості мінералів на семінарському занятті.

Посилання на основну публікацію