1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Мета і завдання економічної і соціальної географії

Мета і завдання економічної і соціальної географії

Економічна і соціальна географія світу займається вивченням законів і особливостей розвитку і формування економіко-географічного вигляду окремих країн і регіонів; розглядає будь-яку соціально-економічну систему як наслідок господарської діяльності людини, яка тісно пов’язана з природними умовами і ресурсами.

Соціально-економічна система являє собою в загальному вигляді систему світового господарства. Світове господарство, в свою чергу, складається з господарства окремих країн і регіонів. Економіко-географічне зміст окремої країни або регіону випливає з системного підпорядкування, базову основу яких складають трудові і природні ресурси. На цю основу спираються спеціалізовані та допоміжні галузі народного господарства зі складним переплетінням транспортних артерій.

Економічна і соціальна географія реалізує своє призначення у вигляді історичного, територіального, системного і типологічного методів дослідження.

Економічна і соціальна географія вирішує наступні завдання:

  • Виявлення законів формування політичної карти світу;
  • Аналіз розміщення природних ресурсів світу і ступінь їх використання в народному господарстві;
  • Аналіз складу, розміщення і динаміки зростання населення земної кулі;
  • Дослідження та оцінка впливу науково-технічного прогресу на світове господарство;
  • Дослідження властивостей і особливостей формування окремих галузей світового господарства;
  • Оцінка місця і ролі в світовому господарстві окремих азіатських і європейських країн і регіонів;
  • Аналіз природних ресурсів, населення та господарства Африки і її окремих регіонів;
  • Економіко-географічний аналіз країн Північної і Південної Америки та Австралії з Океанією.

Мета і короткий перелік завдань економічної та соціальної географії світу підкреслює багатогранність і складність досліджуваного предмета. Знання законів соціально-економічної географії необхідно не тільки фахівцям, але і кожній людині, для того щоб вміти правильно орієнтуватися в подіях, що відбуваються і оцінювати їх.

ПОДІЛИТИСЯ: