Мексиканські Сполучені Штати

1. Назвіть основні корисні копалини Мексики.

Корисні копалини Мексики – поліметалічні руди, мідні, ртуть, золото, уран, нафта і природний газ.

2. Які галузі спеціалізації промисловості і сільського господарства Мексики?

Спеціалізація Мексики:

Промисловість – нафтопереробка, нафтохімія, машинобудування і металургія.

Сільське господарство – вирощування зернових, цитрусових, кави, м’ясне скотарство. 3. Опишіть демографічну ситуацію в Мексиці.

Мексика характеризується високою народжуваністю, досить низькою смертність, тому населення країни молоде.

* 4. Чому спостерігається тенденція поступового переміщення промислових підприємств з центральних районів країни до узбережжя?

* Переміщення промислових об’єктів до узбережжя обумовлено вигідністю такого положення з економічної точки зору. Можна використовувати імпортну сировину на своїх підприємствах і експортувати свою готову продукцію.

Посилання на основну публікацію