Машинобудування та металообробка Харківщини

Провідна роль машинобудування області в господарстві України. Харківщина відіграє провідну роль у розвитку машинобудування України. В області зосереджено до 20 % потужностей машинобудування країни. У галузі зайнято більше половини промислових робітників області, що виробляють 20 % промис-ювої продукції Харківщини.

На підприємствах області зосереджено все виробництво парових турбін країни, 70 % усієї електротехнічної промисловості, ІіО % — тракторів, 55 % —- підшипників, виробництво майже половини верстатів із числовим програмним управлінням, радіоелектроніки.

Структура машинобудування. Внутрішньогалузеві зв’язки.

Структура галузі пов’язана з особливостями економіко-географічного положення області. З одного боку, через наявність кваліфікованих кадрів виробляється складна продукція (генератори, верстати, прилади, засоби автоматизації та ін.), з іншого, через близькість металургійної бази Придніпров’я і Донбасу ииробляється металомістка продукція (трактори, турбіни, дизелі для локомотивів, промислове обладнання тощо).

Машинобудування області відзначається високою концентрацією виробництва, спеціалізацією та розвинутим кооперуванням. У Харківському машинобудівному вузлі зосереджено більше великих машинобудівних підприємств. Харківський машинобудівний вузол спеціалізується на випуску широкого асортименту продукції, що пояснюється його вигідним положен ням щодо центрів металургійного виробництва, зосередженням у ньому багатьох науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій і висококваліфікованих робітничих кадрів. Великі заводи є також у Куп’янську, Ізюмі, Лозовій, Барвінковому.

Машинобудування Харківської області виступає як потуж ний і складний багатогалузевий комплекс, що охоплює широкий спектр унікальних виробництв. Особливу роль у ньому відіграють тракторне і сільськогосподарське машинобу&уваннм, енергетичне і електротехнічне, будівельно шляхове, радіоелен тронне, транспортне машинобудування, верстатобудуванні і приладобудуванні,

Машинобудівельний комплекс області являє собою практич но закінчений цикл машинобудівного виробництва, що включін всі три основні стадії. Нижня стадія (базова) — виплавка чавун них і сталевих заготовок — здійснюється в ливарних цехах ряду машинобудівних заводів Харкова, виробництво ковальсько пресових виробів — на Лозівському ковальсько-механічному воді.

У наступних стадіях (середній і верхній) можна виділити три групи виробництв:

  1. • важке машинобудування, що відзначається значною мети ломісткістю і трудомісткістю;
  2. • загальне машинобудування, що відзначається середньою металомісткістю і відносно невеликою трудомісткістю;
  3. • середнє машинобудування, що має малу металомісткість, але потребує кваліфікованої праці.

Принципи розміщення, географія і найбільші підприємства шшннобудування. Тракторне й сільськогосподарське машино-цдування було представлене 14 підприємствами, розміщеними Чаркові, Куп’янську, Лозовій, Чугуєві, Дергачах, які пов’язані оонераційними поставками. Підприємства галузі випускають рнктори, самохідні тракторні шасі, навантажувачі, бульдозери, також різноманітні вузли, агрегати, деталі, апаратуру тощо.

Це цікаво

ВАТ «Харківський тракторний завод ім. Серго Орджонікідзе» — флагман галузі, відомий в Україні як найбільший виробник гусеничних та полісних тракторів для сільського господарства, промисловості та шляхового будівництва. Його продукція продається в багатьох країнах Європи, Азії, Центральної та Південної Америки. На ХТЗ розроблено нове покоління тракторів із застосуванням двигунів провідних фірм світу, у тому числі тракторів малого класу {з двигунами до 1,4 т тяглової сили).

У кооперації з ХТЗ працює ВАТ «Чугуївська паливна апаратура», що виготовляє паливні насоси, форсунки, розпилювачі.

ВАТ «АВТРАМАТ» — єдиний на території колишнього СРСР спеціалізований виробник поршнів широкої номенклатури із замкнутим циклом зиробництва.

ГОВ {товариство з обмеженою відповідальністю) «Завод самохідних шасі» спеціалізується на випуску тракторів і самохідних шасі класу 0,6 т.

Харківщина — основний регіон енергетичного машинобудування в Україні, де випускають парові турбіни для теплових і атомних електростанцій та гідротурбіни великої потужності потужні турбогенератори, електродвигуни й електроустаткуваня для тепловозів тощо.

Це цікаво

І В AT «Турбоатом» — єдиний в Україні виробник турбін для атомних, теплових та гідроелектростанцій. Питома вага експорту в загальному обсязі виробництва «Турбоатома» становить близько 70 %. Серед основних іноземних замовників турбін виступають Китай, В’єтнам, Індія, Мексика, Казахстан, Туркменістан, Російська Федерація. Під присмство мас замовлення на виготовлення продукції до 2015 р

Завод «Електроважмаш» — найбільший виробник гелери торів для електроенегетики та рухомого складу Укрзалізниці, Випускає нові види продукції: тягові двигуни, тягові агрегп ти для виробництва магістральних тепловозів та електрони зів на машинобудівних підприємствах Російської Федерації! гідрогенератор-двигун для Дністровської гідро акумуляційної електростанції; електродвигуни для прокатних станів.

У Харкові розміщене одне з найбільших підприемсти підйомно-транспортного машинобудування —• TOB «Харкін ський експериментальний завод підйомно-транспортного маши нобудування», що виробляє мостові та козлові крани.

Виробництво гірничо-шахтного обладнання здІЙснюєтьеи на Харківському машинобудівному заводі «Світло шахтаря” Більше 60 % очисних вибоїв вугільних шахт України оснащм но скребковими конвеєрами виробництва харківського’ заводу Споживачами продукції заводу є вуглевидобувні підприємстві Росії, Казахстану, Естонії, Білорусі, Ірану, Індії,

Цю галузь представляє також Барвінківський машинобудівипи завод, що спеціалізується на виробництві бурового обладнанні!

Транспортне машинобудування представляє ряд підпри ємств: ДП «Завод імені В. О. Малишева», Харківське державні авіаційне виробниче підприємство, Харківський велосипедніїіі завод, ВАТ «Харківський підшипниковий завод», а також ВАТ «Ізюмський теплово зо ремонтний завод» та ДП “Укрспецвагоп” в селищі Панютіне.

Це цікаво

І Державне підприємство «Завод імені В. О. Малишева» виготовляє бронетехніку (танки, бронетранспортери) та двигуни до неї, тепловозні двигуни, нафтогазове обладнання, обладнання для вугільної промисловості, тягачі, дизель-генератори, дизель-електростанції, сільськогосподарські машини та іншу продукцію. У конструкторському Харківське державне авіаційне виробниче підприємство — одне з провідних підприємств України, другий такий завод знаходиться в Києві. У світі тільки сім країн спроможні випускати літаки, і Україна серед них. Свого часу підприємством випущено 852 літаки Ту-134. Наразі спеціалізується на випуску літаків сімейства «Антонов», зокрема моделей Ан-74, Ан-140, АН-70, бере участь у складанні нового турбореактивного пасажирського літака Ан-148. Літаки Харківського авіазаводу експлуатуються в більш ніж ЗО країнах світу.

Харківський велосипедний завод випустив перший радянський велосипед ще 13 березня 1924 р.

ВАТ «ХарП» — один з головних виробників підшипників залізничного, сільськогосподарського та автомобілебудівного призначення серед заводів країн СНД.

ДП «Харківський електромеханічний завод» (ХЕМЗ) виготовляє електромашини, електродвигуни, електрообладнання для металургійної та гірничодобувної промисловості тощо. Підприємство було засновано далекого 1888 р. в місті Рига (Латвія) як «Русско-Балтийский электротехнический завод». У часи Першої світової війни завод евакуювали до Харкова.

ВАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш» — найбільший український виробник одно- і трифазних асинхронних електродвигунів Підприємство виробляє також широкий модельний ряд побутових електронасосів та автоматичних насосних станцій ЗАТ «Завод «Південкабель» — найбільше в Україні підприємство з випуску кабельно-провідникової продукції. Завод забезпечує своєю продукцією атомні та теплові електростанції, нафтові родовища й вугільні шахти, метрополітени і новобудови, залізниці та міський транспорт, випускає до 20 % обсягів кабельно-провідникової продукції, входить до шістки кращих промислових підприємств України.

Харківський завод електроапаратури протягом тривалою часу спеціалізувався на випуску апаратури систем управління космічними апаратами. Потім завод змінив вид продукції і приступив до виробництва електро-, водо-, теплолічильників; електробритв; електротехнічних побутових виробів; верстатів; виробів із пластмас. За розпорядженням Кабінету Міністрів України завод приєднано до державного науково-виробничого підприємства «Об’єднання «Комунар» (Харків).

Крім того, у Харкові виробляють контрольно-вимірювальні прилади, маркшейдерські інструменти (для вимірювань на гірничодобувних підприємствах) та Іншу продукцію.

Приладобудування розвивалося в Харківській області особливо швидкими темпами в повоєнні роки. На сьогодні область посідає перше місце в Україні з виробництва цієї продукції. Більшість підприємств галузі відносяться до військово-промислового комплексу.

металомістких галузей і недостатнім розвитком наукоємних. А саме останні визначають науково-технічний прогрес у всіх сферах економіки. Без цього неможливий випуск якісної сучасної продукції, яка б витримувала конкуренцію на вітчизняному іі світовому ринках. Важливим завданням є зниження матеріало та енергоємності продукції, собівартості її виробництва.

Територіальна структура машинобудування теж потребу«: вдосконалення. Перш за все, це створення (чи відродження) підприємств у малих і середніх містах, удосконалення внутрішньо обласного кооперування для забезпечення раціональних перевезень деталей і комплектуючих.

Вирішення цих завдань потребує залучення коштів вітчизняних і закордонних інвесторів, міжнародного кооперування та поглиблення спеціалізації. Необхідно здійснити не лише технічне переобладнання наших підприємств, а й перейти до створен ня власних інноваційних технологій. Цю проблему допоможе вирішити створення технологічних парків.

Це цікаво

Технологічний парк «інститут монокристалів», створений у 2000 p., є найбільш інноваційним у Північно-Східному регіоні України. До його складу входять провідні академічні установи матеріалознавчого профілю, вищі навчальні заклади, науково-технологічні організації, які мають високий інноваційний потенціал і розробки, що можуть конкурувати на світовому ринку, центр розвитку малого бізнесу «Харківські технології».

Основне завдання технопарку — створення й виробництво^бисо-котехнологічної продукції як для потреб внутрішнього ринку, так і для збільшення експортного потенціалу України, забезпечення повного циклу «дослідження — розробка — впровадження — промисловий випуск».

Пріоритетними напрямками розвитку технопарку є розробка технологій та освоєння виробництва матеріалів і виробів з них, приладів та обладнання для потреб медицини, машино- й приладобудування, електроніки, хімічної промисловості, енергетики, агропромислового комплексу, інформаційних технологій, біотехнологій тощо; створення нових технологічних підприємств малого та середнього бізнесу

Посилання на основну публікацію