Луганський заповідник

Луганський державний заповідник складається з трьох відділень: Стрельцовського, Провальского та Станично-Луганського. По своєму географічному розташуванню Стрельцовське відділення розташоване в Придонецькому районі і характеризується північно-степними ландшафтами, для яких типово поєднання яружно-балкових та заплавних місцевостей.

 

Провальское відділення розташоване в районі Головного Донецького вододілу. Відділення характеризується різнотравно-ковильним і петрофітним степами. Початок створення Луганського заповідника було покладено в далекому 1931р.. Першим заповідним ділянкою була Стрільцівський степ. 

 

Стрільцівський степ займає ділянку хвилястого вододілу між балками Глиняної та Крейдяным яром, впадають в долину р. Черепаха (водозбірна система р. Камышной). Південно-західна частина заповідника розчленована трьома відгалуженнями Крейдяного яру, не дуже глибокими, але з досить крутими схилами; північна і східна — верхів’ями невеликих балок, що впадають в долину р. Черепаха і в балку Глиняний яр. Основні елементи мікрорельєфу на рівнинному вододілі утворюють улоговини і дрібні, слабо помітні на місцевості улоговини стоку. Місцями вони виявляються тільки за характером розподілу рослинності.

 

Клімат Старобелыцины, особливо у її східній частині, де розташована заповідний степ, порівняно з рештою території України найбільш континентальний. 

 

 

На території Стрільцівського степу немає водойм і постійні водотоки. Найближча р. Черепаха протікає на північ заповідного масиву.

У грунтовому покриві пологих схилів переважають звичайні чорноземи із вмістом гумусу. На більш крутих схилах еродовані чорноземи, мають укорочений профіль.

 

Флора Стрільцівського степу нараховує 489 видів, у тому числі 10 пустельно-степових, 12 кам’янисто-степових, 179 степових, 111 лучно-степових, 76 лучних, 37 лісових, 64 полусорных і бур’янів. Винятковою особливістю цієї частини Луганського державного заповідника є велика кількість северостепных видів трав: мітлиця виноградниковая, келерії Делявіня, митник Кауфмана, чину паннонська, незабудка Попова, клеверы і альпійський гірський» є сусідами з такими типовими степовиками, як грудніца шерстиста, зопник колючий та ін. Зв’язок з північними степами і виражається в наявності в заповіднику чагарникових заростей з участю кленів, свидини та ін.

 

Деревно-чагарникова рослинність представлена невеликими, досить неоднорідними за будовою і складом заростями – На пологих схилах у східній частині заповідника зустрічаються дуже щільні в центрі і кілька розріджені до периферії караганники, а також зарості, утворені спірея Литвинова і звіробоєлистяна з участю дроку красильного, зіноваті руської, мигдалю низького. На схилах Крейдяного яру в чагарниках переважає терен степовий, іноді з домішкою жостеру.

 

Стрільцівський степ відомий не тільки як резерват первозданної степової флори, але і як профільований заповідник з охорони бабака європейського, або бабака. Розрізнені популяції цього реліктового звіра збереглися на Україні — на заповідній території Стрільцівського степу і в Великобурлуцькому районі Харківської області, де створено два державних заказника.

 Крім сурков в заповіднику багато інших гризунів — особливо велика кількість крапчастих ховрахів, звичайні хом’як звичайний, сіра полівка, степова мышовка, хатня і лісова миші, тушканчик, сліпак і ін. велика Кількість гризунів сприяє розмноженню хижих ссавців — досить часто зустрічаються лисиця, степовий тхір, рідше тхір-перев’язка.

 

З птахів в заповіднику багато жайворонків — польових і степових. Перепелів небагато, зате привільно відчуває себе сіра куріпка, яку можна зустріти на протязі всього року.

 

Серед плазунів багата ящірка прудка. У середині квітня виходить зі сплячки степова гадюка, зимующая в глибоких ущелинах або покинутих норах сурков. По балках, де вогкість залишається надовго, після того як на рівнині висохне земля, з’являються вуж звичайний, полоз чотирьох смуговий, останнім часом зустрічається і жовточеревий полоз. Вкрай рідко можна побачити в степу візерункового полоза. У плавнях маленької річечки Черепахи, що протікає в охоронній зоні заповідника, зустрічається болотна черепаха.

 

Провальський степ знаходиться на найбільш піднятій частині Донецького кряжа. Місцевий ландшафт відрізняється чітко вираженим чергуванням вузьких і глибоких річкових долин і балок з розділяють їх крутоувальными гривами, грядами, конусовидними пагорбами. Корінні породи — пісковики, сланці, у багатьох місцях оголюються цілими полями. 

 

Територія Провальському степу знаходиться в межах водозбору Велика Кам’янка — правої притоки Сіверського Дінця. По Калиновському ділянці протікають Провалля та її притока Калинова. В даний час ці річки досить повноводні, русла їх, неглибокі і вузькі (3-5 м завширшки), на кам’янистих перекатах розбиваються на кілька дрібних струмків і мають швидку течію.

 

Особливості рельєфу і характер підстилаючих порід цієї території Луганського заповідника зумовили значну строкатість та нерівномірність розвитку ґрунтового покриву Провальському степу. На північному схилі Донецького кряжу, де лессовый покрив майже не зберігся, поширені малопотужні середньо – та малогумусні чорноземи, що утворилися на продуктах вивітрювання твердих бескарбонатных порід. На головному вододілі Донецького кряжу, так само як і на лесових островах заповідника, поширені потужні (типові) чорноземи.

 

Територія Луганського заповідника

 

Порівняно з іншими степовими заповідниками, Провальський степ відрізняється найбільшим флористичним різноманіттям. Тут зареєстровано 684 виду, що належать до 326 пологах 79 родин. Численні сімейства: айстрових — 100 видів, мятликовых — 72, бобових — 46 видів.

У Луганському заповіднику сформовані різні типи рослинності: деревна (в тому числі і штучні насадження) , чагарникові зарості, степові, лучні, лучно-болотиые та прибережно-водні співтовариства.

 

Деревна рослинність займає 68,7 га. Вона представлена сильнонарушенными дубовими лісами з участю ясена звичайного, кленів польового і татарського, груші звичайної, яблуня лісова, а також берестовыми гайками з в’язом граболистным, кленом татарським, тереном і іншими і невеликими верболозами в заплаві Провалля.

 

Провальський степ характеризується наявністю не тільки степових, але і лісових і навіть пустельних видів тварин. Однак скорочення площі ковилових степів і байрачних лісів негативно позначилося на корінний фауні. Зникли такі птахи, як степовий та лучний луні, дрохва, стрепет, голуб-клинтух, великий кроншнеп, степова лучний. Рідкісними стали перепел, соколи, чеглок і кібчик, сова-сплюшка, вівсянка-просянка і вівсянка чорноголова, співочий та чорний дрозди.

 

В степу гніздяться чотири види жайворонків: степовий, польовий, чубатий і малий. На кам’янистих осипах і схилах селяться кам’янки. Помітно збільшилася чисельність куріпок, але вона піддається різким коливанням.

 

З встановленням заповідного режиму помітно расплодился ховрах крапчастий, частіше зустрічається великий тушканчик і жовточеревий полоз. Є і заєць-русак. В місцях масового розмноження ховрахів і польових мишей все частіше виявляються поселення степового тхора. З’явився тхір-перев’язка.

Своєрідний тваринний світ байрачних лісів. Тут можна зустріти козулю європейську, зайця-русака, з хижаків — кам’яну куницю і ласку. У густих заростях терну влаштовують зеленого листя кулясті гнізда лісові соні.

 

Луганський заповідник займає частину заплави та борової тераси Сіверського Дінця, в тому місці, де річка, утворюючи круту закрут, огинає високі схили мергельно дислокацій Донбасу. Клімат в районі Станично-Луганського відділення континентальний, посушливий. Він формується під переважаючим впливом східних вітрів. У літній час з травня по серпень потік континентальних повітряних мас нерідко викликає суховії.

 

Ґрунти заплави формуються під впливом пульсуючого водного потоку. Вони мають слаболужну реакцію через відкладення карбонатних часток, змитих з вододілів: промивання ґрунтів порожніми водами знижує їх засоленість.

 

Вивчення флористичного складу рослинності заповідника та його специфіки приводить до висновку про відособленості флори заплави Сіверського Дінця, про багатство флори піщаної тераси і про значну остепненности майже всього речнодолинного рослинного комплексу. У Станично-Луганському відділенні охороняється досить різноманітна рослинність. На заплаві вона представлена луками, заплавними дібровами, вільшняка, ветловыми лісами, а на піщаній терасі — псамофітною рослинністю і сосновими насадженнями.

 

Станично-Луганська філія Луганського державного заповідника з його типовою широколиственной дібровою, заплавними луками та остепненными, боровою терасою, берегом Сіверського Дінця, озерами і дрібними водоймами являє собою цілий комплекс різнорідних біотопів з багатою кормовою базою, тому тваринний світ представлений багатьма класами і загонами. Завдяки заповідному режиму стали звичайними копитні: лосі, козулі та кабани. Розмножилися зайці-русаки; протягом майже всього літнього періоду зустрічаються молоді зайченята.

 

Багато в заповіднику дрібних гризунів. Особливо часто зустрічаються полівки — звичайна та сіра, у значній кількості біля водойм — водяна. Домова миша на ділянках з смітної рослинністю створила цілі колонії з типовими будинками-курганами. Зустрічаються желтогорлиє миші, рідше лісові, ще рідше — миша-крихітка.

 

Велика кількість дрібних гризунів стимулювало розмноження представників куницевих. Звичайні лісова і кам’яна куниці. Досить значна чисельність лисиць, які крім гризунів полюють за фазанами, куріпками та іншими птахами. В останні роки стали з’являтися вовки.

 (В тексті багато російських слів – виправимо найближчим часом)

Посилання на основну публікацію