Ліси Сербії

Сербія. Велику частину території (80%) займають гори, вкриті лісами і чагарниками. Ліси займають 19-25% території країни. Характерні такі пояси рослинності. Уздовж Сави на висоті до 150-200 м тягнеться пояс лугів і лугових степів з рідкими лісовими гаями – в них переважають тополі білий і чорний (Populus alba, P. nigra), дуб звичайний, ясен звичайний, берест (Ulmus caprinifolia), верби біла і ламка (Salix alba, S. fragilis), вільха чорна (Alnus glutinosa). Для пагорбів і нізкогорій, до 400-600 м, характерні змішані і широколисті листопадні ліси з дуба пухнастого, граба східного, ясена білого і липи повстяної (Tilia tomentosa). На більш високих схилах, до 1000-1200 м, поширений пояс дубових лісів, в якому переважають дуби скельний і Фрайнетто (Quercus petraea, Q. frainetto). У домішки беруть участь також дуби пухнастий, черешчатий і австрійський, або цер (Q. cerris), каштан (Castanea sativa), бук європейський, ясен звичайний, липи, клен гостролистий та ін.

Посилання на основну публікацію