Ліси Македонії

Македонія. Велику частину території займають гори, вкриті лісами і чагарниками. Ліси і чагарники займають 19-25% території країни. На висоті 1200-1600 м розташований пояс букових і хвойних лісів. У нижній частині поясу переважають змішані, дубово-букові ліси, які потім переходять в чисті букові, а ще вище – в мішані буково-хвойні. До дубовим деревостанів домішуються граб звичайний, клен польовий, до буковим – в’яз шорсткий (Ulmus glabra), явір (Acer pseudoplatanus), клен гостролистий. Хвойні ліси складаються з ялини звичайної, ялиці білої, сосни звичайної і сосни Румелійський (Pinus peuce). Подекуди зустрічаються ліси з ендеміків – їли сербської (Picea omorica) і сосни панцирної (Pinus leucodermis). Вище кордону високостовбурних лісів, на висоті 1700-1850 м, поширені криволісся і зарості низькорослої сосни гірської (Pinus mugo) і ялівцю карликового (Juniperus nana).

Посилання на основну публікацію