Легка і харчова промисловість

1. Які фактори впливають на розміщення найважливіших галузей легкої промисловості (текстильної, швейної, взуттєвої).

Текстильна промисловість орієнтується на споживача, на наявність трудових ресурсів (жіночих), на ресурсну базу.

Швейна промисловість орієнтується на кваліфіковані кадри.

Взуттєва промисловість орієнтується на дешеву робочу силу (недороге взуття), на кваліфіковані кадри (дороге взуття), на сировину.

2. Які зрушення і чому сталися в розміщенні легкої промисловості за останнє сторіччя?

За останнє сторіччя зменшилася роль сировинного фактора. Легка промисловість все більш орієнтована на споживача і дешева праця. У зв’язку з цим спостерігається переміщення центрів виробництва з розвинутих країн у що розвиваються. Розвинені країни спеціалізуються на випуску елітарних одягу та взуття.

Посилання на основну публікацію