1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Ландшафтний аналіз при проектних роботах

Ландшафтний аналіз при проектних роботах

В даний час при розміщенні містобудівних, гідротехнічних, промислових та інших споруд застосовується метод ландшафтного аналізу. Ландшафтний аналіз сприяє правильному розміщенню інженерних споруд і запобігання виникненню негативних природних явищ.

Під методом ландшафтного аналізу мається на увазі сукупність методів, що застосовуються при вивченні властивостей і особливостей будови ландшафтів, історії розвитку і формування, а також протікають при цьому процесів.

Метод ландшафтного аналізу включає в себе дослідження і картографування двох складових, а саме: природного та антропогенного частин ландшафту. Ландшафтний аналіз є основою для оцінки і прогнозування змін природних умов і ресурсів.

Даний метод застосовується при вивченні природних умов і ресурсів з метою освоєння і зрошення нових земель, а також при розміщенні зрошувальної мережі і дренажних каналів, проектуванні промислових підприємств і містобудування.

Ландшафтний аналіз здійснюється в наступній послідовності.

Спочатку аналізується ландшафтна карта досліджуваного регіону, визначається вид переважного ландшафту (природний, антропогенний). Потім по карті визначаються основний поширений вид рельєфу, вид грунту, рослинний покрив, зрошувані і незрошувані землі, луги, річкові тераси, промислові підприємства і гідротехнічні споруди. Проводиться аналіз інженерних споруд і антропогенного ландшафту, а також їх розташування на рельєфі. Наприклад, рисові поля розташовані в заплавах річок, бавовняні поля – на верхніх терасах, пасовища – в пустелях або передгірних районах та ін.

Вивчення великомасштабних ландшафтних карт регіонів в більшості випадків здійснюється за допомогою вивчення карти фацій (1: 2500-1: 50000).

Як вам відомо, фация є найменший природний комплекс, що володіє однорідними – рельєфом, геологічною структурою, грунтом, поверхневими і підземними водами, мікрокліматом, флорою і фауною.

Шляхом аналізу фаціальних карт легко визначаються домінуючі види грунту і рослинного покриву, точних порід і рельєфу, характерні для територій даного регіону. Наприклад, в заплавах річок переважають в основному гальки, пісок, а шар грунту незначний або зовсім відсутній; на поверхні трас поширені лес (желтозем) або лесовидні породи, а також значний шар грунту; низовини характеризуються високим рівнем грунтових вод, тому тут дуже поширені солончаки і болота.

Природні умови і ресурси регіону також вивчаються за допомогою середньомасштабних і дрібномасштабних ландшафтних карт. За допомогою даних карт виявляються відомості про землі, рослинності, луках, грунті і тварин ресурсах.

Визначення рельєфу місцевості, напрямку течії і території накопичення підземних вод має важливе значення при складанні проектів освоєння нових земель і їх підготовки до зрошенню. Наприклад, в середині 60-х років XX століття почалося освоєння і зрошення 15 тисяч гектарів землі у верхній частині пролювіальних рівнини, розташованої в Зафарабадском районі Таджикистану в південній частині Голодного степу. Внаслідок цього, в нижній частині пролювіальних рівнини, що відноситься до Узбекистану, на території 50 тисяч гектарів різко піднявся рівень підземних вод, що неминуче призвело до засолення грунту даного регіону. Це обставина спричинила за собою сильне горизонтальне протягом підземних вод в пролювіальних рівнині, обумовлене що почалися в Зафарабадском районі зрошувальними роботами. Через це вода стала накопичуватися в нижній частині рівнини, і підземні води досягли критичного рівня, що стало причиною засолення раніше зрошуваних земель Голодному степу.

Ландшафтний аналіз, необхідний для проектування зрошувальної та дренажної систем, передбачає глибокий аналіз рельєфу території, розміщення зрошувальної мережі в верхній частині території, а дренажні системи, навпаки, доцільніше розмістити в низинній місцевості. Бо в низинах підземні (грунтові) води, як правило, розташовані досить близько від поверхні землі. Тому при прокладанні колекторно-дренажних мереж через вищевказані ділянки, рівень підземних вод швидко знижується, і тим самим попереджається засолення грунту.

При розміщенні промислових підприємств необхідно враховувати безліч таких факторів, як продукція, вироблена даним підприємством, вид шкідливих відходів, що викидаються їм в навколишнє середовище і т.д. Підприємства, які характеризуються великим обсягом шкідливих атмосферних викидів, проектуються з урахуванням рельєфу, рози вітрів, розміщення населених пунктів і інших важливих чинників. З метою якнайшвидшого розсіювання шкідливих атмосферних викидів, такі підприємства доцільно розміщувати на височинах.

При зведенні промислових підприємств важливого значення набуває облік рози вітрів. Наприклад, при будівництві алюмінієвого заводу, розташованого на території Таджикистану – в 25 км від кордону з Узбекистаном, знехтували урахуванням напрямків основних вітрів, що серйозно ускладнило ситуацію. Зокрема, шкідливі викиди з цього заводу вітрами заносилися на території Саріасійского і Денауского районів Сурхандарьінської області. І звичайно, подібне обставина послужила потужним каталізатором в погіршенні екологічної обстановки в даному регіоні.

ПОДІЛИТИСЯ: