Квітневі тези Леніна

У квітні 1917 року Володимир Ульянов-Ленін прибув у Росію і виступив з новою програмою дій для партії більшовиків. Його виступ згодом отримало назву «Квітневі тези». В момент, коли Ленін виступив з цими тезами, на них звернули увагу лише його однопартійці. Однак після Жовтневої революції вони стали предметом ретельного вивчення. Саме в квітневих тезах Ленін озвучив основні способи, які РСДРП(б) використала в боротьбі за владу напередодні революції і в перші місяці після неї.

 

Передумови появи квітневих тез

 

Як тільки в Росії була ліквідована монархія, Ленін почав шукати способи повернутися в країну еміграції. Після непростих переговорів з німецьким урядом, лідеру більшовиків і ще приблизно 150 політичним емігрантам дозволили переправитися в Росію в пломбованому поїзді. Одночасно в Петроград стікалися інші діячі, відсторонені від політики за часів царату.

 

Політичні засланці поверталися з Сибіру, підпільники залишали конспіративні квартири. Маргінальні партії шукали способи прийти до влади. Їх світогляд і способи політичної боротьби були неприйнятними не лише для Тимчасового уряду, але і для революціонерів, які перебували на легальному становищі.

 

Проголошення квітневих тез

 

Ленін оголосив про свою позицію в перший же день перебування в столиці – 3 (16) квітня 1917 року. Прибувши на Фінляндський вокзал Петрограда, Ленін виступив з промовою, яку вислухала делегація Петроградської ради робітничих і солдатських депутатів. На наступний день квітневі тези були в повному обсязі зачитані Петросовету в Таврійському палаці. 7 (20) квітня тези були опубліковані в «Правді» і стали доступні декільком десяткам тисяч читачів.

Суть квітневих тез

 

У своїх виступах Ленін поставив себе і партію в жорстку опозицію до Тимчасового уряду. Його третя теза починався зі слів «Ніякої підтримки Тимчасовому уряду». Лідер більшовиків закликав якомога швидше закінчити війну, передати владу радам робочих, солдатських і батрацький (у селах) депутатів. Згідно квітневих тез, вся влада мала зосередитися в руках рад. Їх вищий координаційний орган, названий у тезах СРД, повинен був зосередити в своїх руках справді диктаторські повноваження.

 

Революційний орган, за задумом Леніна, повинен був здійснювати законодавчу і виконавчу владу, перепідпорядкувати собі банки, збройні сили, промисловість і земельні ресурси. Одночасно Ленін проголошував необхідним знищити як такі армію, поліцію і державний апарат. Останні дві тези стосувалися діяльності самої партії. Її Ленін пропонував перейменувати з соціал-демократичною в комуністичну. Пояснювалося це тим, що тільки РСДРП(б) залишилася вірною революційним ідеалам. Останній пункт тез закликав до глибокої реформи Інтернаціоналу.

 

Сприйняття квітневих тез

 

Спочатку ні більшовики, ні інші сили, представлені в Петросовете, не взяли квітневі тези Леніна як серйозну політичну програму. Спогади сучасників свідчать, що виступ Леніна переривалося обуреними вигуками. Всередині партії Леніну протистояли Каменєв і Зінов’єв, що очолювали петроградское відділення РСДРП(б) та редакцію «Правди».

 

Різке неприйняття ленінських ідей висловив стовп російського марксизму Георгій Плеханов. Однак навесні та влітку 1917 року Леніну вдалося переманити на свою сторону значну частину партійного активу. Підтримку лідеру надали Сталін і Троцький. Фактично квітневі тези лягли в основу діяльності партії більшовиків. Практично всі вони були втілені в життя після їх приходу до влади.

Посилання на основну публікацію