Країни переселенського капіталізму

До країн переселенського капіталізму належать

  • Австралія;
  • Нова Зеландія;
  • Південно-Африканська Республіка;
  • Ізраїль.

Головною відмінною рисою країн цієї підгрупи є те, що вони фактично не знали феодалізму: капіталістичні відносини були завезені сюди іммігрантами з Європи.

Разом з тим, на відміну від США і Канади, які в свій час теж були країнами переселенського капіталізму, історія їх розвитку має свої особливості:

  • в цих країнах не було великих буржуазно-демократичних національних рухів, що багато в чому зумовило розвиток капіталізму еволюційним шляхом;
  • велика територія і невелика чисельність населення в Австралії (як у минулому в США і Канаді) зумовили зростання капіталізму «ушир», а не «вглиб»;
  • в Австралії, ПАР та Новій Зеландії колоністам доводилось поєднувати економічний розвиток та освоєння нових територій зі збройною боротьбою проти місцевого населення (аборигенів), а в ПАР ще й з боротьбою проти нащадків колоністів з Голландії (бурів);
  • в Ізраїлі населення сформувалося в результаті імміграції євреїв після Другої світової війни. Досі не вирішені територіальні проблеми Ізраїлю із сусідніми арабськими державами, йде запекла боротьба за території, і ситуація ще далека від стабілізації.

В даний час країни, що входять в дану підгрупу, мають високий рівень розвитку продуктивних сил, у галузевій структурі економіки переважають галузі обробної промисловості та сфери послуг, тут утворилися великі ТНК.

Головною особливістю розвитку країн цієї підгрупи є те, що вони досі зберігають аграрно-сировинну спеціалізацію (за винятком Ізраїлю), що склалася в їх зовнішній торгівлі ще в колоніальний період.

Однак вона докорінно відрізняється від такої ж спеціалізації більшості країн, так як базується на високій загальнонаціональній продуктивності праці. Так, рівень механізації сільського господарства, особливо в Австралії, Новій Зеландії, Ізраїлі, настільки великий, що нечисленні трудові ресурси, зайняті в сільському господарстві (близько 5%), забезпечують продовольством і сільськогосподарською сировиною свою країну і значну частину продукції поставляють на світовий ринок.

Посилання на основну публікацію