Корпоративні компоненти політичної системи Хорватії

Незважаючи на кардинальні політичні зміни, що відбулися в Хорватії в 1999-2000 роках, інститути громадянського суспільства розвинені слабко. Важливу роль відіграє співпраця з владою, переважно місцевими, різних груп із захисту прав людини, жінок, меншин, біженців та дітей. Вельми впливовою групою тиску є організації ветеранів війни 1991-1995 років.

В даний час в країні налічується близько 20 000 різних НУО: 18 000 регіонального і 2 000 національного значення. Однак діяльність тільки 1 000 з них можна назвати активною. Найчастіше вони діють як групи інтересів та займаються питаннями медицини (зокрема, Хорватська союз асоціацій інвалідів, Хорватська громадська асоціація здоров’я, Хорватська медична асоціація та ін.), Захисту прав людини, соціальних служб, охорони навколишнього середовища. Екологічні НУО активно розвиваються з 1990 років, коли був заснований «Хорватська зелений альянс». На даний момент налічується близько 180 природоохоронних організацій.

Серед організацій, діяльність яких пов’язана з проблемами меншин, слід зазначити: Сербський культурне товариство «Просвіту»; Асоціацію народу ром (цигани) в Хорватії «Ловарі»; «Чеську Бесіду» – організацію, засновану в 1994 році і має 28 філій по всій Хорватії; Хорватсько-чеське суспільство; Демократичне співтовариство угорців в Хорватії; Угорське суспільство науки і мистецтв в Хорватії; Асоціацію русинів і українців в Республіці Хорватія; Асоціацію македонців в Республіці Хорватія.

Серед організацій, що діють у сфері захисту цивільних прав та свобод, виділяється Хорватська правовий центр.

В країні розвинені профспілки. В їх рядах складаються до 64% ​​працівників. Важливу роль відіграють Об’єднання автономних профспілок Хорватії (включає 22 профспілки і ін. Організації; налічує близько 400 тисяч членів), Хорватське об’єднання профспілок та Конфедерація незалежних профспілок Хорватії.

Посилання на основну публікацію