Корпоративні компоненти політичної системи Словенії

Інститути громадянського суспільства в Словенії, засновані в більшості своїй відносно недавно, в змозі надавати певний вплив на владу і прийняті ними рішення. Важливу роль відіграє також співпраця різних груп із захисту прав людини, жінок, професійних організацій та об’єднань.

Хоча в Словенії налічується близько 20 тисяч НУО, а саме найрозвиненіших країн світу вона, за оцінками ПРООН, відрізняється невисоким рівнем участі населення в діяльності добровільних організацій. За даними словенського Правового інформаційного центру для НУО, в 2003 році велика частина НУО Словенії була сконцентрована в великих містах, в основному в Любляні. Діяльність словенських НВО сконцентрована на питаннях навколишнього середовища, захисту прав жінок, національних, релігійних та сексуальних меншин. Більшість з НУО не володіють достатніми ресурсами для заняття благодійною діяльністю.

НВО, як правило, мають слабку організаційну структуру, невелике коло учасників і осіб, які працюють на постійній основі і отримують фіксовану заробітну плату. Більшість громадських організацій існують за рахунок закордонного фінансування. В останні роки було засновано кілька організацій, покликаних полегшити взаємодію між урядом і НУО. До них можна віднести Центр неурядових організацій Словенії (2001 рік) і урядову Комісію з неурядовим організаціям (2002 рік).

Рівень політичної активності населення в країні досить високий. Корпоративні компоненти політичної системи, що подаються партіями, профспілками та іншими організаціями громадянського суспільства, досить розвинені і інституціоналізовані. На національному рівні діють 4 найбільших конфедерації профспілок, що входять до складу Економічної і соціальної ради Словенії (ЕССС): Союз вільних профспілок Словенії – найбільша профспілка (48,2% всіх членів профспілок, понад 400 тисяч людей); Конфедерація нових вільних профспілок Словенії (10% всіх членів профспілок); Конфедерація профспілок Словенії Пергам (представляє інтереси працівників поліграфічної промисловості); Конфедерація профспілок ’90 Словенії (представляє інтереси працівників прибережних регіонів).

Вплив на владу надають і інші численні інститути громадянського суспільства. Серед них: Суспільство підтримки здорового населення, Товариство «Проект людина», Громадянське суспільство за демократію і правову державу і ін. Центр сталого розвитку «Вітра» концентрує увагу на проблемах захисту навколишнього середовища, стимулюючи проведення різних освітніх програм. Правовий та інформаційний центр НВО надає правову та інформаційну допомогу, надає безкоштовну юридичну підтримку і експертні висновки некомерційним НУО та окремих осіб.

Посилання на основну публікацію