Корпоративні компоненти політичної системи Португалії

У Португалії існує розвинена система профспілок, організацій і груп інтересів. Особливістю є те, що, виникнувши або відродившись після 1974 року народження, ці організації виявилися сильно політизовані, багато були підконтрольні тієї чи іншої політичної партії. Ситуація поступово почала змінюватися, в першу чергу це було пов’язано зі вступом країни до ЄС в 1985 році і процесом інтеграції Португалії в структури єдиної Європи.

Незважаючи на порівняно успішний демократичний транзит, роль груп інтересів громадянського походження в Португалії незначна, про що свідчить і мала чисельність громадських організацій (близько 100). Традиційно великий вплив в Португалії мають церква, ложі, ордени та сформовані міжкланові мережі.

Падіння авторитарної диктатури дало поштовх розвитку профспілкового руху. Найбільшою федерацією профспілкових організацій стала створена в 1970 році. Загальна конфедерація португальських трудящих – Національний Інтерсіндікал. Інтерсіндікал контролювався Компартією. У 1978 році був створений Загальний союз трудящих, який активно підтримувала Соціалістична партія і який швидко розвивався, збільшуючи число своїх членів і включених профспілкових організацій. На початку 1990-х років з’явилася велика кількість неурядових професійних організацій, що об’єднали не тільки представників робітничого класу, але і службовців, кваліфікованих фахівців. Профспілки представляють собою найбільш активний елемент серед громадських організацій, який, проте, не є визначальною силою в процесі формування і здійснення державної соціально-економічної політики.

Підприємницькі організації традиційно є впливовим корпоративним компонентом політичної системи Португалії. Так, Португальська комерційна конфедерація і Конфедерація португальської промисловості лобіюють інтереси верхнього шару середнього класу (близько 25% населення). На політичній арені його інтереси традиційно представляють СП і СДП.

У Португалії діє безліч НПО як професійного характеру, так і інших напрямків, наприклад, різні рухи на підтримку молоді, пенсіонерів, жінок. Серед найбільш значущих організацій можна виділити Рух молоді трудящого, Асоціацію співробітництва і розвитку прав людини, Демократична жіночий рух.

Однією з найбільш впливових організацій в Португалії є Європейська організація по боротьбі з бідністю (ЕАПН), яка об’єднує в єдину структуру ряд НУО і володіє потужним механізмом лобіювання і впливу в португальській пресі.

Посилання на основну публікацію