Корпоративні компоненти політичної системи Німеччини

Серед організацій, які діють в Німеччині в якості інструментів вираження групових інтересів, – профспілки, організації підприємців і політичні партії.

Профспілки в Німеччині мають значний вплив на внутрішню політику держави. Об’єднання німецьких профспілок включає в себе 8 профспілок – профспілка фермерів, працівників хімічної галузі, науковців, працівників металургійної галузі, співробітників харчової галузі, поліцейських, залізничників і працівників сфери послуг. Крім того, в Німеччині функціонують ще понад 60 різних об’єднань найманих працівників інших сфер діяльності. Профспілки висувають свої вимоги земельною і федеральним урядам, проводять страйки в разі ігнорування їхніх інтересів. Зокрема, в 2004-2005 роках профспілки активно критикували соціальну політику, що проводиться урядом Г. Шредера. Поряд з організаціями німецьких підприємців вони утворюють механізм соціального партнерства, що включає в себе 3 боку – держава, підприємців і профспілки – і ставить своїми завданнями досягнення згоди в суспільстві щодо основних соціально-економічних питань та підвищення ефективності праці.

Організації підприємців також відіграють значну роль в політичному процесі Німеччини. Підприємці в різних галузях економіки вважає за краще об’єднуватися в галузеві групи з метою артикуляції власних інтересів і здійснення діалогу з владою. У свою чергу, держава приділяє увагу пропозицій підприємців, що забезпечує продуктивний аналог. Основною організацією німецьких підприємці є Федеральне об’єднання німецьких союзів роботодавців. Воно бачить своє завдання в представленні інтересів підприємців в сфері соціальної політики. У нього входять більше 40 галузевих об’єднань, які формують президію і комітети об’єднання. У програмі Об’єднання записано, що воно не переслідує комерційних інтересів і функціонує за рахунок внесків членів об’єднання. Крім того, об’єднання підприємців в кожній сфері (наприклад, в транспортній або банківської) утворюють централізовані представництва – федеральні союзи, – які, використовуючи об’єднані ресурси, відстоюють свої галузеві інтереси.

Рівень розвитку громадських організацій, професійних та інших асоціацій, організацій меншин, НУО в Німеччині оцінюється як дуже високий. Кількість НУО, що діють в різноманітних сферах життя суспільства, велике, а відсоток залученості деяких груп громадян в роботу громадських спілок перевищує 50% (для приватних підприємців він становить близько 80%). Цивільні організації мають реальними ресурсами впливу на владу багато в чому завдяки сформованому в Німеччині механізму соціального партнерства та політичній культурі, яка передбачає відповідальність влади перед суспільством, з одного боку, і високу зацікавленість громадян у політиці – з іншого.

Велику роль в Німеччині грають НУО в сфері захисту навколишнього середовища, охорони здоров’я, допомоги країнам, що розвиваються, захисту прав людини (особливо дітей і жінок), розвитку демократії. У 1994 році в ФРН був створений форум «Світова соціальна конференція», в який у 2002 році входили 28 НУО Німеччини, в тому числі «Азіатський будинок», «Німецький фонд населення світу», «Суспільство політики розвитку», Фонд Фрідріха Еберта та інші . Завданням «Світовий соціальної конференції» є забезпечення соціальної справедливості та соціального розвитку в Німеччині та інших країнах світу, перш за все в державах третього світу. У числі конкретних завдань називається боротьба з бідністю, безробіттям і соціальним нерівністю. У своїй роботі форум спирається на урядові угоди, досягнуті главами держав світу на конференції, присвяченій питанням соціального розвитку, в Копенгагені в 1995 році, і активно співпрацює з ООН та її спеціалізованими інститутами.

У Німеччині діє цілий ряд медичних НПО, які здійснюють свою діяльність не тільки на території країни, а й за кордоном. На початку 1980-х років була створена організація «ПАРМЕД» (PARMED), що надає медичну допомогу жителям країн, що розвиваються. Також в Німеччині функціонує відділення міжнародної неурядової організації «Кер» (CARE), створеної в 1945 році в США, – «Кер Німеччина» (CARE International Deutschland). Сьогодні вона є частиною глобальної мережі надання гуманітарної допомоги нужденним країнам. З початку 1990-х років «Кер Німеччина» здійснює свою діяльність на території Росії та інших країн СНД, зокрема фінансує будівництво медичних онкологічних центрів в різних містах РФ.

НВО Німеччини приділяють велику увагу соціально-політичних процесів, що відбуваються в країні і в світі, зокрема питань демократизації. На цю тему проходять численні конференції, публікуються дослідження та звіти, що фінансуються неурядовими організаціями.

Посилання на основну публікацію