Корпоративні компоненти політичної системи Канади

У Канаді діють численні професійні, релігійні, етнічні та інші об’єднання, активно відстоюють інтереси відповідних груп і прошарків населення. В цілому їх налічується 180 тисяч, і вони діють в самих різних областях. Багато з них мають тривалу історію і роблять помітний вплив на політичну

життя. Діалог між владою та НУО став важливою традицією внутрішньополітичному житті. Держава все більше розглядає НУО не стільки як загрозу своїм позиціям і суспільної стабільності, скільки союзника, знання, досвід і зв’язки якого воно навчилося використовувати з вигодою для себе.

Рівень розвитку громадських організацій, професійних та інших асоціацій, організацій культурних і етнічних меншин, НУО в Канаді оцінюється як дуже високий. В цілому тут нараховується тисячі великих і малих громадських організацій, що представляють собою динамічно зростаючий особливий сектор канадського суспільства, званий «третім сектором» (поряд з державою і ринком) і все більше впливає на суспільні й політичні процеси в країні. Вельми сильні в Канаді неурядові організації в сфері охорони здоров’я, екологічної безпеки, підтримання гендерної рівності, вирішення сімейних конфліктів, а також допомоги іммігрантам, які прибувають в країну. Важливу роль в політичному житті Канади грають релігійні організації і організації корінних народів (Братство інуїтів Канади, Асамблея перших народів, Рада корінних народів).

За останнє десятиліття число всіх неурядових організацій, за даними державної статистики Канади, зросла на 45%. Майже третина дорослого населення країни так чи інакше брали участь у добровільних громадських заходах. Більш того, рейтинг довіри громадських організацій, згідно з дослідженнями Інституту вивчення громадської політики, в 1,5-3 рази перевищує рейтинг політичних партій країни.

Цивільні організації мають реальними ресурсами впливу на владу багато в чому завдяки сформованому в Канаді механізму соціального партнерства та політичній культурі, яка передбачає відповідальність влади перед суспільством, з одного боку, і високу зацікавленість громадян у політиці – з іншого. У 2002 році в його розвиток між урядом Канади і громадськими організаціями було підписано два кодексу – «Ефективного політичного діалогу» і «Ефективною фінансової підтримки». У тому ж році був заснований пост міністра, відповідального за взаємодію з добровільним сектором (проіснував недовго).

Найбільший загальнонаціональний профспілкова організація – Канадський робочий конгрес – об’єднує понад 2 млн членів. Створено в 1956 році шляхом злиття професійних і профспілкових організацій і об’єднує як національні, так і міжнаціональні (амеріканоканадскіе) союзи, активно взаємодіючи з АФТ-КПП США. Саме Канадський робочий конгрес був засновником Нової демократичної партії, єдиною соціал-демократичної партії Північної Америки. Інший найбільший профцентр Канади – Конфедерація національних профспілок – виник в 1921 році на базі національних профспілок Квебека і розвивався під сильним впливом Римо-католицької церкви.

З 1969 року мають своє об’єднання і фермери Канади – Національна спілка фермерів, який робить досить помітний вплив на урядову політику. Найбільша організація канадських бізнесменів – Союз промисловців і експортерів Канади – утворена в 1996 році в результаті об’єднання найстарішої підприємницької організації – Канадської асоціації промисловців (1871 рік) та Канадської асоціації експортерів (1943 рік).

До основних організаціям підприємців можна віднести також Канадська рада головних виконавчих директорів, Канадську торговельну палату. Канадська рада головних виконавчих директорів – найвпливовіша організація великого канадського бізнесу. Його колишня назва – Ділова рада з національних питань. Створено в 1977 році Об’єднує вищих керівників 140 найбільших корпорацій, що діють на території Канади (включаючи філії американських ТНК). Координує участь ділових кіл країни в процесі вироблення політичних рішень на державному рівні. Штаб-квартира ради знаходиться в Оттаві. В країні також діють численні галузеві асоціації. Серед найбільш відомих галузевих об’єднань – Канадська нафтова асоціація, Незалежна нафтова асоціація Канади, Канадська газова асоціація.

Канадська торгова палата – об’єднання підприємців і представників корпорацій. Створена в 1929 році і налічує зараз близько 200 тисяч індивідуальних і колективних членів. Має провінційні і кілька десятків тисяч місцевих відділень.

Посилання на основну публікацію