Корпоративні компоненти політичної системи Фінляндії

Центральна організація профспілок Фінляндії ЩОПФ) була заснована в 1907 році. У керівництві ЦОПФ представлені Соціал-демократична партія і Лівий союз. З початку 1950-х років профспілки Фінляндії стали брати активну участь у виробленні системи угод і підписання колективних договорів з роботодавцями, а з 1968 року до «політиці регулювання доходів» вперше підключилося уряд.

Близько 70% всього населення є членами профспілок. З що не входять в ЦОПФ профспілок виділяються такі об’єднання, як Центральна організація профспілок фахівців з вищою освітою і Центральна організація посадових осіб Фінляндії.

Значну роль відіграють молодіжні організації, сформовані під егідою великих політичних партій країни. Саме з молодіжних організацій приходить поповнення в керівництво політичних партій, а в подальшому і країни.

До початку 1990-х років важливу роль в Фінляндії традиційно відігравало кооперативний рух.

Число НПО, що діють в різноманітних сферах життя суспільства, велике, а відсоток залученості деяких груп громадян в роботу громадських спілок перевищує 50% (для приватних підприємців він становить близько 80%). Цивільні організації мають реальними ресурсами впливу на владу багато в чому завдяки сформованому в Фінляндії механізму соціального партнерства та політичній культурі, яка передбачає відповідальність влади перед суспільством, з одного боку, і високу частку політичної участі – з іншого.

НВО Фінляндії приділяють велику увагу соціально-політичних процесів, що відбуваються в країні і світі, зокрема питань демократизації. Великим впливом користуються організації, що борються за рівноправність чоловіків і жінок.

Посилання на основну публікацію