Корпоративні компоненти політичної системи Чехії

Основним інструментом вираження корпоративних і професійних інтересів служать організації підприємців і профспілки.

До провідним організаціям ділових кіл відносяться Господарська палата (торгово-промислова палата), що представляє собою інститут підтримки підприємців, а також Союз промисловості та транспорту. Союз є незалежною організацією з непрямою структурою: в його рамках об’єднано 30 професійно-галузевих спілок. Він представляє інтереси найбільш впливових корпорацій в сфері енергетики, залізничного транспорту, обробної промисловості (на частку останньої припадає 80% експорту). У Чехії також діє торгова асоціація «Схід», що представляє інтереси компаній, орієнтованих на співпрацю з країнами СНД.

Членами профспілок є понад 40% всіх чеських працівників. Найпотужніші профспілки діють на базі великих промислових підприємств. 34 профспілки об’єднані в рамках організації з непрямою структурою – Чесько-Моравської асоціації профспілок, яка є наступницею Революційного профспілкового руху, яке існувало в комуністичний період. 5 галузевих профспілок об’єднані в Асоціацію незалежних профспілок. Профспілки, які відстоюють інтереси людей творчих професій, входять в Конфедерацію мистецтва і культури. Деякі регіональні профспілки входять в Профспілкове об’єднання Чехії, Моравії і Сілезії. Чеські профспілки визнаються достатньо ефективним механізмом захисту інтересів працівників. У той же час Міжнародна конфедерація вільних профспілок у 2001 році виступила з критикою Чехії за обмеження права на страйк для деяких категорій працівників.

Чеські профспілки і корпоративні союзи досить тісно взаємодіють з політичними партіями. Профспілки підтримують Чеську соціал-демократичну партію, мобілізуючи голоси працівників великих індустріальних підприємств і соціальної сфери. Соціал-демократи користуються підтримкою деяких галузевих спілок. Виразником інтересів малого та середнього бізнесу є Громадянська демократична партія. Комуністична партія Богемії і Моравії має підтримку в середовищі профспілкового об’єднання Чехії, Моравії і Сілезії.

Поряд з формальними механізмами представництва інтересів велику роль відіграють неформальні мережі. Чехія в цьому відношенні є одним з лідерів серед країн Вишеградської групи, за що неодноразово піддавалася критиці з боку Європейського союзу. Один з аспектів критики – брак прозорості урядової діяльності.

За даними чеського Інформаційного центру для некомерційних організацій, у 2006 році в країні існувало близько 4 202 громадських організацій, що свідчить про швидкі темпи розвитку громадянського суспільства в Чехії. Багата традиція громадянської самоорганізації, наявність допомоги від великих міжнародних неурядових організацій, розвиток партійної системи і зміни політичної культури є позитивними факторами розвитку громадянського суспільства в країні. Основні сфери діяльності чеських громадських організацій – соціальна політика, яка включає в себе підтримку програм з розвитку країни в освітній та культурній сферах, охорона навколишнього середовища, захист прав меншин, контроль за тим, щоб керівники держави діяли в рамках конституції.

Посилання на основну публікацію