Корпоративні компоненти політичної системи Австралії

Для Австралії характерна висока громадянська активність населення. В країні існують десятки тисяч різних організацій, що відображають різні громадські, професійні, економічні та культурні інтереси (наприклад, Австралійське республіканський рух і «Австралійці за конституційну монархію», «Австралійці за краще суспільство» і «Австралійці проти подальшої імміграції» і ін.).

Профспілковий рух в Австралії виникло в середині XIX століття і швидко росло, охоплюючи значну частину населення. Ця тенденція продовжилася і в XX столітті. У 1991 році близько 56% трудящих складалися в профспілках. Найбільші профспілки – Федерація австралійських вчителів, Союз робітників-металургів і Союз австралійських робітників. Одним з найдієвіших профспілок є Австралійська медична асоціація. Профспілки дуже впливали на політику Австралійської лейбористської партії, але їх контроль над членами парламенту поступово знижувався. В останні роки чисельність членів профспілок скорочується.

Австралійська торгово-промислова палата (створена в 1992 році) є найбільш представницької організацією австралійських роботодавців серед асоціацій ділових кіл країни. Вона об’єднує понад 350 тисяч компаній і бізнесменів. Представляє інтереси ділових кіл країни у взаємодії з урядом і парламентом, профспілками, австралійським суспільством в цілому, а також з іноземними контрагентами. Також існують різні галузеві і професійні асоціації ділових кіл. Найважливішим органом керівників найбільших корпорацій (із загальним числом зайнятих понад 1 мільйон осіб) є Ділову раду Австралії, утворений в 1983 році.

Ліга відставних військовослужбовців (ЛОВ) в минулому була однією з впливових лобістських груп. Але в останні роки її вплив ослаб, оскільки значно змінилася загальна політична обстановка. Проте місцеві відділення ЛОВ залишаються невід’ємним компонентом багатьох провінційних міст і передмість.

У секторі соціального забезпечення Австралійський рада соціальних послуг (АССУ) представляє ряд приватних і громадських благодійних об’єднань, включаючи Армію порятунку, Католицький рада соціальної справедливості, Австралійський союз глухих. В цілому під егідою АССУ об’єднано понад 2,5 тисячі благодійних організацій.

В Австралії налічується понад тисячу природоохоронних організацій – від місцевих екологічних груп до великих національних об’єднань, наприклад Австралійський природоохоронний союз, Товариство охорони дикої природи і австралійське відділення «Грінпіс» (Greenpeace). Загальна кількість членів цих об’єднань досягає 500 тисяч чоловік.

Посилання на основну публікацію