Корисні копалини: мінерали

Слово «мінерали» походить від пізньолатинського слова minera, що перекладається, як руда. На сьогоднішній день під поняттям мінерали розуміють природні тіла, які володіють специфічним хімічним складом, а його структура має кристалічну основу. Утворюються мінерали під дією певних фиических і хімічних процесів природного характеру. Мінерали можуть знаходитися в земній корі, в гірських породах, рудах і навіть в метеоритах.

Вивчає мінерали мінералогія.

Сьогодні вченими виявлено понад 3500 видів мінералів різного походження. Але на практиці застосовується лише близько 70 видів з відомих людині мінералів. Такі мінерали називаються породоутворюючими і знаходяться в складі гірських порід.
Мінерали, як і інші природні компоненти, піддаються класифікації. Відомо багато способів класифікації мінералів. Найбільш поширеним є поділ мінералів на групи за структурно-хімічним принципом. Таки чином, розрізняють породоутворюючі мінерали (дані мінерали знаходяться в складі основних гірських порід), акцесорні мінерали (також є в гірських породах, але в дуже невеликій кількості), рудні мінерали (мінерали, що знаходяться в рудних родовищах).

Мінерали мають характеристики, які відрізняють їх від інших речовин. Важливою характерною особливістю мінералів є структура на кристалічній основі, а також специфічний хімічний склад. Інші відомі властивості мінералів відбуваються саме з зазначених вище характеристик. Мінерали мають яскраво виражені наступними властивостями:

  • габітус кристалів: помітити це властивість можна при візуальному огляді. Невеликі зразки слід оглядати за допомогою лупи.
  • твердість: мінерали володіють високою твердістю, яку слід визначати за шкалою Мооса.
  • блиск: мінерали мають здатність відбивати частину світлового потоку, що викликає ефект блиску.
  • спайність: при наданні навантаження мінерали розколюються на певні кристалографічні напрямки.

Мінерали – це унікальні елементи. Щороку вчені відкривають нові види мінералів, що пояснюється нестійкістю багатьох хімічних сполук в земних умовах. Мінерали використовуються у різних сферах людської життєдіяльності.

Посилання на основну публікацію