Корисні копалини Білорусії

Білорусія знаходиться майже в центрі Європейського материка має великі запаси багатьох природних ресурсів. Якщо будемо враховувати, які корисні копалини видобувають в Білорусії, то вийде така картина.

У країні є родовища нафти і попутного газу, які розташовуються в східній частині прогину річки Прип’ять. Всього розвідано 75 родовищ. Найбільш значними вважаються Осташковичское, Речицке і Вишанское.

Майже повсюдно поширені родовища торфу. Розвідано понад 9 тисяч родовищ з загальними запасами, оцінюваними в 3 млрд. т. торфу, з розроблюваних чотирьохсот родовищ, щороку добувається близько 15 млн. т.

Основним мінеральним багатством регіону є калійні солі, займають провідне місце в експорті країни. Загальні промислові запаси сягають 5 млрд. т., що дозволяє Білорусі займати третє місце в світі після Росії і Канади.

Також регіон має практично невичерпні запаси кам’яної солі з сумарними запасами в 22 млрд. т.

Є родовища доломіту, основним з експлуатованих є кар’єр Гралево. Де відкритим способом добувається понад 3 млн. т. доломіту в рік. Розвідані запаси оцінюються в 755 млн. т.
У регіоні розробляється близько 110 родовищ глини, з щорічним видобутком 3,5 млн. м³ сировини. Є родовища тугоплавких глин близько 20 розвіданих.

Також ведеться видобуток крейди і мергелю. Їх родовища в основному розташовуються на сході регіону. В Кричевському родовищі добувають писальний крейда, у Комунарському – мергель, в Кам’янці – писальний крейда і мергель.
Існують корисні копалини, промислова розробка яких не ведеться: горючі сланці, буре вугілля, фосфорити, залізні руди, гіпс.

Посилання на основну публікацію