Контроль в машинобудуванні

Контроль застосовується на всіх видах виробництва, під ним розуміється спостереження за дотриманням запропонованих технічною документацією норм виробництва.

Контроль – це перевірка властивостей, параметрів і характеристик матеріалу, готового виробу, на відповідність стандартам.

Види контролю якості в машинобудуванні

У машинобудуванні застосовуються такі види контролю якості:

 • контроль проектування
 • Вхідний контроль матеріалів і комплектуючих
 • Контроль за станом технічного обладнання
 • Операційний контроль виготовлення
 • Авторський нагляд за приготуванням
 • Контроль приладами, вбудованими в обладнання
 • Приймальний контроль готової продукції
 • Нагляд за експлуатації на виробництві
 • вибірковий контроль
 • суцільний контроль

Здійснюються дані види контролю шляхом фізичного, хімічного та інших видів впливу, які в свою чергу діляться на руйнують і неруйнівні.

До руйнівним відносяться:

 • Розтягування і стиснення
 • Випробування на удар
 • Випробування при повторно змінних навантаженнях
 • Випробування твердості

До неруйнуючихся відносять:

 • магнітні
 • акустичні
 • радіаційні
 • органолептичні

Види контролю, використовуваного при виробництві деталей:

 • Вхідний контроль комплектуючих виробів. Визначається конструкцією машинобудівної деталі в ТУ.
 • Поопераційний, в процесі настройки і регулювання процесу. Такий контроль призначається технологом по кресленнях і ТУ.

Засоби контролю можуть розроблятися спеціально або використовуватися вже наявні.

До контрольованих параметрів належать:

 • Фізичний, хімічний, механічний властивості і склад вихідного матеріалу
 • Структура і внутрішні дефекти матеріалу вироби в ході технологічного процесу і в готовій деталі
 • Геометричні параметри і дефекти деталі на стадії виготовлення і в готовому вигляді
 • Технічний стан деталі і динамічні характеристики
 • Властивості готових виробів і їх технічні параметри
 • Виробничий контроль забезпечує якість продукції, що випускається. На всіх стадіях виробництва деталі необхідно перевіряти властивості сировини та вихідних матеріалів, геометричні параметри, властивості і структуру деталей, характеристики готової продукції, це і буде вважатися виробничим контролем.

Сутність процесу контролю – це визначення того, чи знаходиться значення допустимі параметрів між гранично допустимими чи ні.

Виявлення порушень цілісності матеріалів, локальних порушень і тд, є видом контролю.

Контроль дозволяє виявити негідний матеріал, припинення експлуатації непридатних виробів.

На стадії вхідного контролю перевіряється якість і властивість сировини, вихідних матеріалів, якість заготовок і т.п.

На післяопераційному контролі перевіряються параметри, властивості і дефекти виробу і виробів в ході технологічного процесу.

За контроль на останніх етапах технологічного процесу відповідає приймальний контроль.

Інспекційний контроль контролює стан і технічні характеристики деталей в процесі використання.

Якщо ж контроль відбувається без впливу на процес виробництва, то такий контроль називають пасивним.

Існує так само активний контроль, де перевірка виробів проходить в процесі виготовлення і використовується для управління виробництвом.

Візуальний контроль – то проведення контролю неозброєним оком. При суцільному контролі перевірка вироби проходить на всі 100%. Якщо ж контроль проходить не весь виріб, то такий контроль прийнято називати вибірковим.

Технічний контроль у важкому машинобудуванні

Не дивлячись на те, що норми технічного контролю для будь-яких заводів однакові, важке машинобудування має свої особливості. Це пов’язано з своєрідністю одиничного виробництва, великим розміром і вагою деталей, неможливістю проведення повної контрольного складання і т.д.

Наприклад операційний контроль здійснюється за часту безпосередньо на верстатах, а не на контрольних плитах. При цьому верстати використовуються в якості вимірювальної бази. Для цього звичайно ж необхідний постійний контроль обладнання на виробництві.

Часто трапляється так, що при складанні унікальних машин, їх збірка не можлива в умовах заводу, тоді для контрольної перевірки використовуються ескізи деталей із зазначенням в низ фактичних розмірів.

Так як в важкому машинобудуванні в основному одиничне виробництво, а не масове, то технологічні карти контролю не розробляються, тому контроль виготовлення деталей здійснюється по їх кресленнями.

Спеціальними засобами контролю служать універсальні вимірювальні прилади (мікрометричні скоби, нутроміри і т.п.).

Контрольний майстер займається вибором способу перевірки. Звідси можна зробити висновок, що контроль багато в чому залежить від кваліфікації майстра.

Технічний контроль можна розділити на суцільний і вибірковий. При суцільному контролі перевіряються всі деталі без винятку, при вибірковому же перевіряються лише кілька деталей з усієї партії.

Основним у важкому машинобудуванні вважається суцільний спосіб перевірки.

Вибірковий контроль, не може бути застосований в умовах одиничного і дрібносерійного виробництва, так як це підвищить ймовірність попадання дефектної деталі до замовника. Такий контроль може бути застосований тоді, коли суцільний контроль покладається безпосередньо на виконавця, в цьому випадку контролер може перевірити деталі вибірково.

При виготовленні дрібних деталей, застосовується лише остаточний контроль, для перевірки безпосередньо вже готової продукції. При виробництві ж великих і складних деталей, особливо що виготовляються на верстатах, призначається операційний контроль. Це необхідно для своєчасного виявлення дефекту. В такому випадку на фінальному контролі перевіряється лише зовнішній вигляд виготовленої деталі, і проводиться звірка контролю проведених операцій.

Посилання на основну публікацію