Конфлікти і розколи у Великобританії

Політичні конфлікти між партіями і громадськими групами, між учасниками ринку традиційно носять цивілізований характер. Серйозні протиріччя в суспільстві на національному ґрунті мають маргінальний характер, хоча в перспективі не виключено їх загострення в зв’язку з напливом мігрантів. Терористичні атаки на США в 2001 році і на Лондон в 2005 році мали значний вплив на британське громадську думку. Набирає обертів протистояння між прихильниками демократичних свобод і тими, хто виступає за обмеження прав людини заради зміцнення безпеки. В цілому сучасне британське суспільство не відноситься до поляризованим з політичних чи інших причин.

Коефіцієнт Джині, який характеризує нерівність в доходах і споживанні, в 1999 році склав в Великобританії 36,0, що є досить високим показником для розвинених держав Західної Європи та свідчить про наявність в країні помітного розриву між багатими і бідними.

Посилання на основну публікацію